Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhân sự một số tỉnh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhân sự các tỉnh Bắc Kạn, Nam Định, Hải Dương, Tuyên Quang.

Chú thích ảnh
Tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định Nguyễn Phùng Hoan phát biểu tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, ngày 18/3/2021. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Tại Nghị quyết số 1238/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Nông Quang Nhất, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 5/3/2021.

Tại Nghị quyết số 1239/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 18/3/2021.

Tại Nghị quyết số 1241/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Nguyễn Thanh Mai, kể từ ngày 10/3/2021.

Tại Nghị quyết số 1242/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 10/3/2021.

Tại Nghị quyết số 1245/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Triệu Kim Long, kể từ ngày 22/3/2021.

Tại Nghị quyết số 1246/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu bà Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 22/3/2021.

TTXVN/Báo Tin tức
Thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước và 5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước và 5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 6/4/2021, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN