Nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong cán bộ, đảng viên

Ngày 6/12, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII, với chủ đề "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

Chú thích ảnh
Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW do Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy trong việc triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW và qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh đã có những thành tích trong công tác cảnh báo, phòng ngừa, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo 35 và đại diện địa phương đã trình bày nhiều tham luận làm rõ ưu điểm, kết quả đạt được cũng như những hạn chế, bất cập và kinh nghiệm rút ra từ thực hiện Nghị quyết. Từ đó, các đại biểu xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, đề xuất, các giải pháp, hình thức phù hợp để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị trong năm 2024 và những giai đoạn sắp tới. 

Hội nghị đề ra nhiệm vụ mới, tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục để tạo bầu không khí tích cực, động viên tinh thần cán bộ và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại tỉnh Bình Dương.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen 2 tập thể, cá nhân xuất sắc; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 13 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tin, ảnh: Dương Chí Tưởng (TTXVN)
Gắn công tác phản ánh, định hướng dư luận xã hội với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Gắn công tác phản ánh, định hướng dư luận xã hội với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 29/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư (khóa XI) “về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội” và tổng kết hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối năm 2023. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN