Nâng cao chất lượng đảng viên ở các làng nghề, khu công nghiệp - Bài cuối: Coi trọng chất lượng

Với phương châm “chất lượng hơn số lượng”, tỉnh Bắc Ninh xác định việc xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn, đặc biệt tại các làng nghề, khu, cụm công nghiệp tỉnh Bắc Ninh vừa là vấn đề then chốt trong công tác xây dựng đảng, vừa là vấn đề trung tâm để ổn định, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Bắc Ninh.

Đây là khẳng định của Ủy viên dự khuyết Trung ương Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan trong định hướng phát triển công tác Đảng trong thời gian tới. 

Chú thích ảnh
Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu, ngày 11/1/2019. Ảnh minh họa: Thanh Thương/TTXVN

Tỉnh Bắc Ninh có diện tích 822,7km2 với dân số gần 1,37 triệu người; nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, có vị trí địa kinh tế đặc biệt quan trọng, nằm trong tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, với 8 đơn vị hành chính cấp huyện, 126 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn. Tính đến 30/11/2019, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh có 57.763 đảng viên. Theo bà Đào Hồng Lan, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh, tuy có số lượng đảng viên lớn nhưng chủ yếu nằm trong khối cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập. Tại khu vực nông thôn, khu dân cư, phần lớn đảng viên trong các chi bộ cơ sở là cán bộ hưu trí, đảng viên lớn tuổi, số lượng đảng viên là đoàn viên thanh niên chiếm số lượng còn khiêm tốn. Trong năm 2019, tỉnh Bắc Ninh có 65 chi bộ cơ sở, 10 đảng bộ cơ sở không còn nguồn kết nạp đảng viên, có những chi bộ cơ sở trong nhiều năm không kết nạp được đảng viên mới.

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh xác định công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm triển khai sớm, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng tới các chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc phát triển đảng viên tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp còn nhiều khó khăn, chưa thu hút các đối tượng phấn đấu vào Đảng.

Bà Đào Hồng Lan nhấn mạnh, công tác phát hiện, bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho các quần chúng ưu tú để tạo nguồn kết nạp đảng được tỉnh Bắc Ninh quan tâm, chú trọng. Theo đó, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thiếu nguồn kết nạp đảng do tư tưởng của thanh niên, công nhân, người lao động ít quan tâm đến vấn đề chính trị, lý tưởng ít nhiều bị phai nhạt, không tha thiết phấn đấu vào Đảng, thậm chí còn nhận thức chưa đúng về việc trở thành đảng viên. Bên cạnh đó, thanh niên, công nhân, người lao động còn trẻ dành nhiều thời gian phát triển kinh tế bản thân và gia đình nên không bố trí thời gian tìm hiểu, tham gia các lớp bồi dưỡng về Đảng. Do thời gian eo hẹp, lực lượng này không mặn mà tham gia các phong trào, hoạt động xã hội như Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Hội Phụ nữ…

“Trong khi đó, các hoạt động xã hội, phong trào là môi trường tập hợp đoàn viên, hội viên, qua đó, phát hiện, bồi dưỡng và thử thách, tạo nguồn quần chúng chất lượng trong công tác phát triển Đảng. Vì vậy, chi bộ cơ sở khó phát hiện những nhân tố điển hình, tiên tiến”, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh.

Thêm vào đó, năng lực lãnh đạo nhiều cấp ủy chính quyền cơ sở còn hạn chế; chưa có nhận thức đúng và quan tâm đúng mức đến công tác phát triển đảng viên; lúng túng, bị động trong công tác tạo nguồn. Hoạt động của chi bộ ở nhiều nơi, đặc biệt vùng nông thôn còn mờ nhạt, việc theo dõi, giúp đỡ cảm tình Đảng chưa cụ thể, rõ ràng, chưa chủ động giao nhiệm vụ bồi dưỡng, rèn luyện quần chúng thông qua các phong trào của các đoàn thể ở địa phương. Ngoài ra, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa hiệu quả.

Với phương châm “chất lượng hơn số lượng”, trong năm 2019, Tỉnh ủy Bắc Ninh đã kỷ luật khai trừ 20 người và xóa tên 97 người ra khỏi Đảng. Bà Đào Hồng Lan cho biết, trong thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề thi hành Điều lệ Đảng; các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 95-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Đặc biệt, các cấp ủy đảng, các tổ chức chính trị-xã hội chú trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển tổ chức Đảng, đảng viên; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tại khu, cụm công nghiệp, khu vực nông thôn, đặc biệt tại các làng nghề; tăng cường tuyên truyền cho chủ doanh nghiệp hiểu đúng, hiểu sâu về vai trò, trách nhiệm và lợi ích để ủng hộ, tạo điều kiện cho việc thành lập các tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp; tạo chuyển biến lan tỏa thực sự, tăng nhanh về số lượng và nâng cao chất lượng các tổ chức Đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại địa phương.

“Tỉnh Bắc Ninh xác định việc xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn, đặc biệt tại các làng nghề, khu, cụm công nghiệp tỉnh Bắc Ninh vừa là vấn đề then chốt trong công tác xây dựng Đảng, vừa là vấn đề trung tâm để ổn định, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Bắc Ninh”, bà Đào Hồng Lan nhấn mạnh.

Đối với các Khu, Cụm Công nghiệp, tỉnh Bắc Ninh sớm xây dựng và thành lập Đảng bộ các Khu, Cụm Công nghiệp để lãnh đạo, chỉ đạo những tổ chức cơ sở đảng nhằm thuận lợi trong quản lý cũng như tạo điều kiện để công nhân nâng cao trình độ lý luận, phục vụ tốt hơn trong công việc. Việc tham gia sinh hoạt Đảng tại nơi làm việc góp phần hạn chế tình trạng đảng viên đi làm ăn xa, không có điều kiện tham gia sinh hoạt bị “gây khó dễ” ở những công ty, xí nghiệp chưa có tổ chức Đảng. Đồng thời, các cấp ủy đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ thấp; kiểm tra, giám sát gắn với thực hiện các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương.

Trong quá trình thực tiễn triển khai các nhiệm vụ, Tỉnh ủy Bắc Ninh đề nghị Trung ương nghiên cứu, sớm ban hành quy định đối với đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú từ 3 tháng trở lên nhưng không cố định nơi ở do việc xác nhận, đánh giá, nhận xét, xếp loại và quản lý đảng viên đi làm ăn xa hàng năm khó khăn, phức tạp. Bên cạnh đó, có hướng dẫn cụ thể về việc sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng đối với những đảng viên đang công tác, lao động trong các doanh nghiệp, nhà máy không có chi bộ, đảng bộ, xa nơi cư trú, đề xuất tăng mức thu nhập cho cán bộ, đảng viên đang công tác tại các chi bộ thôn, xóm, khu phố…

Diệp Trương - Thanh Thương (TTXVN)
Nâng cao chất lượng đảng viên ở các làng nghề, khu công nghiệp - Bài 2: Để tổ chức Đảng thực chất trong mỗi doanh nghiệp
Nâng cao chất lượng đảng viên ở các làng nghề, khu công nghiệp - Bài 2: Để tổ chức Đảng thực chất trong mỗi doanh nghiệp

Tỉnh Bắc Ninh xác định công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm triển khai sớm và đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước tới các chủ doanh nghiệp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN