Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV: Tạo động lực cho Đà Nẵng phát triển

Ngày 23/5, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ tư theo hình thức trực tuyến tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Trong phiên họp sáng, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Cư trú (sửa đổi). 

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Cư trú (sửa đổi). Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Điều đáng lưu ý, dự án Luật Cư trú sẽ bãi bỏ Sổ hộ khẩu. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, hiện nay trình tự, thủ tục đăng ký cư trú còn mang tính thủ công, rườm rà, chưa đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính. Do đó, một trong những chính sách cơ bản của dự án Luật là thay đổi phương thức quản lý cư trú từ quản lý bằng sử dụng sổ giấy sang phương thức quản lý hiện đại bằng số định danh cá nhân để truy cập, cập nhật, điều chỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú.

Dự thảo luật bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng Sổ hộ khẩu, đăng ký tạm trú bằng Sổ tạm trú và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân.

Cùng với đó là bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần các thủ tục hành chính có nội dung liên quan đến Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú như: tách Sổ hộ khẩu; cấp đổi Sổ hộ khẩu; cấp lại Sổ hộ khẩu; điều chỉnh những thay đổi trong Sổ hộ khẩu; xóa đăng ký thường trú...

Thời gian còn lại của phiên làm việc, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách đặc thù khác. Sau đó, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết này.

Chú thích ảnh
 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đa số ý kiến đại biểu tán thành với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách đặc thù khác. Nhiều ý kiến nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị quyết nhằm tạo cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng, tạo động lực cho phát triển khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, các đại biểu cho ý kiến về một số nội dung như: về mô hình chính quyền đô thị, phạm vi, thời gian thực hiện thí điểm chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng; về nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị; nhiệm vụ, quyền hạn của UBND quận, phường khi không tổ chức HĐND quận, phương; về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng... 

Phát biểu kết thúc phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định, Đà Nẵng là thành phố năng động, có nhiều tiềm năng phát triển, là trung tâm của khu vực duyên hải miền Trung, Tây Nguyên. Do đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo động lực cho Đà Nẵng phát triển. Qua thảo luận, đa số ý kiến cơ bản tán thành với sự cần thiết ban hành Nghị quyết; đồng thời, tán thành với mô hình, phạm vi, thời gian thực hiện thí điểm và một số cơ chế, chính sách được nêu trong dự thảo Nghị quyết. 

Chú thích ảnh
 Quang cảnh phiên họp chiều 23/5. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong phiên họp chiều, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. 

Thảo luận nội dung này, đa số ý kiến đại biểu thống nhất với nhiều nội dung Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nhiều ý kiến tập trung phân tích về một số nội dung: phạm vi điều chỉnh; tính khả thi, tính đồng bộ, thống nhất của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật; về nguyên tắc cơ bản, chính sách khuyến khích của Nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng; về quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng công trình; về phân loại, cấp công trình dự án đầu tư xây dựng; xây dựng công trình tạm; về vật liệu xây dựng; về thủ tục hành chính trong cấp giấy phép xây dựng; miễn giấy phép xây dựng; về ban hành định mức và công bố chỉ số giá xây dựng; về thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng; về dự án đầu tư xây dựng khu đô thị; về quản lý trật tự xây dựng; về trách nhiệm của Ban quản lý dự án…

Chú thích ảnh
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu kết thúc phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết các ý kiến thảo luận của các đại biểu Quốc hội sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiêm túc tiếp thu, giải trình; đồng thời chỉ đạo Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và cơ quan soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật để Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội xem xét, thông qua. Quốc hội sẽ tiếp tục Kỳ họp thứ 9 vào ngày 25/5/2020.

TTXVN/Báo Tin tức
Quốc hội cho ý kiến về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng
Quốc hội cho ý kiến về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng

Hôm nay 23/5, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN