Không có vùng cấm trong xử lý vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội

Ngày 4/9, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Quân đội, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tới 45 điểm cầu.

Chú thích ảnh
 Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ qua; xác định phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: Xác định công tác kiểm tra, giám sát và giữ gìn kỷ luật của Đảng là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân đội đã quán triệt chấp hành nghiêm túc quy định, điều lệ Đảng, các nghị quyết, quyết định, quy chế, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn Đảng bộ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm toàn diện, nghiêm túc, chặt chẽ, hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

Theo Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng giữ vững nguyên tắc tổ chức Đảng, tăng cường đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, bảo đảm các tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội đủ năng lực, uy tín lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng.

Tuy nhiên, so với yêu cầu công tác xây dựng Đảng hiện nay, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ còn có một số hạn chế, khuyết điểm cả về nhận thức, trách nhiệm, năng lực thực hiện nhiệm vụ. Ý thức của một số cán bộ, đảng viên trong chấp hành kỷ luật của Đảng chưa nghiêm, vẫn còn để xảy ra những vụ việc nghiêm trọng.

Trên cơ sở dự thảo Báo cáo tổng kết và từ thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị các đại biểu dự Hội nghị phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, tích cực thảo luận nhằm đánh giá, khẳng định những kết quả đã đạt được trong việc kiểm tra, giám sát, làm cơ sở phát huy, nâng cao năng lực, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ tới.

Chú thích ảnh
Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Quân đội báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thông tin về tình hình công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Quân đội, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương cho biết: Thời gian qua, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ có nhiều đổi mới, hoàn thành khối lượng công việc lớn với chất lượng, hiệu quả ngày càng nâng lên. Hàng năm và trong nhiệm kỳ, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ chủ động rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch kiểm tra, giám sát, góp phần tăng cường nâng cao nhận thức, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, phù hợp với thực tiễn, yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Các quy định, quyết định, nghị quyết, kế hoạch về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được ban hành đồng bộ. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát những nơi, những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, kết quả hoàn thành nhiệm vụ thấp và còn tồn đọng sai phạm trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng chưa nghiêm. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiên quyết xử lý nghiêm minh các sai phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Nhiều vụ việc phức tạp, nghiêm trọng, liên quan đến cán bộ đương chức, cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, cán bộ đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trong Quân đội đều được xem xét chặt chẽ, khách quan, công tâm, có lý, có tình, kết luận rõ ràng và đề nghị xử lý kỷ luật nghiêm minh, tạo sự đồng thuận, kỷ cương, đoàn kết thống nhất cao, tăng cường củng cố lòng tin, uy tín của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

Việc xem xét giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc, có tác dụng giáo dục, răn đe, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, của Quân đội, qua đó giữ vững nguyên tắc tổ chức của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và Đảng bộ Quân đội, lãnh đạo toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chú thích ảnh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cho ý kiến tại Hội nghị, các đại biểu đã nghiêm túc, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, tồn tại trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm để rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục; từ đó đóng góp ý kiến nhằm nghiên cứu, bổ sung chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ tới.

Về phương hướng, giải pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020 - 2025, trên cơ sở phân tích làm sâu sắc hơn tình hình tác động đến công tác kiểm tra, giám sát, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; giữ vững nguyên tắc tổ chức của Đảng, tăng cường đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và Đảng bộ Quân đội.

Cấp ủy, tổ chức Đảng cần quán triệt sâu sắc, chấp hành nghiêm túc, triển khai thực hiện chặt chẽ, hiệu quả các quy định của Điều lệ Đảng; xây dựng nghị quyết lãnh đạo, quy chế làm việc và các văn bản quy định, hướng dẫn để triển khai thực hiện bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với từng loại hình tổ chức đảng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu tổ chức đảng trong Quân đội thực hiện tốt phương châm giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; luôn nắm tình hình hoạt động của các tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu, để sớm phát hiện, chủ động ngăn ngừa, kịp thời khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, không để trầm trọng hơn.

Bên cạnh đó, Quân ủy Trung ương sẽ chỉ đạo tập trung kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm nêu gương và thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, ở những nơi dễ phát sinh vi phạm, nơi có nhiều bức xúc nổi cộm, được dư luận quan tâm; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa hạn chế, yếu kém, nhất là những biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực.

Công tác chủ động phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ngay từ cơ sở cần được chú trọng, không để vi phạm nhỏ phát triển thành vi phạm lớn. Các tổ chức đảng trong Quân đội phối hợp chặt chẽ giữa kiểm tra với thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; xem xét, giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, thẩm quyền; kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời, dứt điểm, không có vùng cấm đối với các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Thường vụ Quân ủy Trung ương làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 1
Thường vụ Quân ủy Trung ương làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 1

Sáng 18/7, tại Bộ Tư lệnh Quân khu 1 (tỉnh Thái Nguyên), Thường vụ Quân ủy Trung ương đã tổ chức Hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân khu 1 lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN