Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, Cần Thơ

Ngày 24/9, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015-2020, cùng ngày, đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020 cũng đã diễn ra.


Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX có đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương và 313 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 5 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Trương tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh và Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tô Huy Rứa biểu dương và đánh giá cao những thành tựu kinh tế - xã hội mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Bắc Ninh đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém của tỉnh cần khắc phục trong thời gian tới: Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII đề ra chưa đạt, như chỉ tiêu về tỷ lệ đô thị hóa, cơ cấu ngành dịch vụ trong tổng sản phẩm của tỉnh; kinh tế phát triển cao nhưng còn một số mặt chưa bền vững; tốc độ phát triển ngành dịch vụ, nông nghiệp còn chậm, chưa có bước đột phá.

Ngoài ra, tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, tài chính vẫn xảy ra; ô nhiễm môi trường chậm được khắc phục; công tác đào tạo nghề, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu; giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng có lúc chưa kịp thời; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể có đổi mới, nhưng vẫn còn một số mặt yếu kém, chưa đáp ứng tốt yêu cầu.

Đồng chí Tô Huy Rứa cho rằng, trên cơ sở nhận thức đúng về tình hình và bối cảnh chung, cần phân tích, làm rõ hơn nữa những tiềm năng, lợi thế cũng như những mặt khó khăn, hạn chế của tỉnh để xác định được những khâu trọng tâm, đột phá cần tập trung chỉ đạo.

Tỉnh Bắc Ninh cần thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa đi liền với đô thị hóa theo hướng văn minh, hiện đại, giữ được bản sắc văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc, giữ được tương quan giữa công nghiệp và nông nghiệp trong môi trường cạnh tranh.

Đồng chí Tô Huy Rứa đề nghị Bắc Ninh cần phát huy lợi thế địa lý và hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt thuận lợi, huy động tối đa các nguồn lực, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về cơ cấu ngành, vùng, cơ cấu thành phần kinh tế, thực hiện được mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% đến 11,5%, đưa Bắc Ninh là một trong những tỉnh có vai trò, vị trí quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát huy lợi thế so sánh, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả tăng trưởng kinh tế; chuyển dịch và thu hút đầu tư công nghiệp theo hướng có chọn lọc bên cạnh việc đảm bảo ổn định cho các loại hình công nghiệp đã hình thành.

Trong giai đoạn tới, tỉnh tập trung thu hút các loại hình công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp điện tử... sớm đưa Bắc Ninh lên nấc thang cao hơn của nền công nghiệp hiện đại.

Ngoài ra, Bắc Ninh cần gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Trước tiên là xây dựng nền văn hóa và con người Bắc Ninh phát triển toàn diện, mang bản sắc Bắc Ninh - Kinh Bắc; bảo tồn và phát huy tốt giá trị di sản văn hóa truyền thống; xây dựng một số địa bàn dân cư mang đậm dấu ấn truyền thống văn hóa, lịch sử của vùng Kinh Bắc...

Đồng thời, Bắc Ninh cần tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa đối với người có công; phát triển giáo dục y tế, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, phải duy trì sự đoàn kết trong Đảng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa các nội dung của Nghị quyết và Chỉ thị trở thành nhiệm vụ thường xuyên của từng cá nhân và tổ chức, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, của đảng viên và hiệu lực, hiệu quả điều hành của bộ máy Nhà nước.

Báo cáo chính trị khóa XVIII của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nêu rõ: 5 năm qua, Đảng bộ đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 22/24 chỉ tiêu đề ra; kinh tế ổn định, tốc độ tăng trưởng 15,7%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 5.192 USD, gấp 1,5 lần năm 2010.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 122,5 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 6 toàn quốc. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đặc biệt, Bắc Ninh đã đạt 13/15 tiêu chí tỉnh công nghiệp, cơ sở vật chất kỹ thuật được tăng cường.

Diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều đổi mới; văn hóa - xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tích cực, phương thức lãnh đạo của Đảng được đổi mới theo hướng nâng cao năng lực lãnh đạo, gần dân, sát dân, dân chủ trong Đảng được mở rộng và phát huy.

Công tác cán bộ có nhiều sáng tạo, phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được coi trọng, có trọng tâm, chất lượng, hiệu quả được nâng lên; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đảng viên và xử lý nghiêm các sai phạm.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đề ra 4 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế-xã hội, trong đó tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát huy lợi thế so sánh, năng lực cạnh tranh để nâng cao hiệu quả nền kinh tế, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa-xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái; xây dựng nền tảng, phấn đấu đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào những năm 20 của thế kỷ 21 theo hướng văn minh, hiện đại.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra đến ngày 25/9.

* Ngày 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 với chủ đề "Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ văn minh, hiện đại, xứng tầm với vai trò trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long" đã được khai mạc.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo đại hội. Dự đại hội còn có đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và 350 đại biểu chính thức đại diện cho Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Hồng Anh thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đối với nhiệm vụ, phương hướng trong thời gian tới, đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu Đảng bộ thành phố Cần Thơ tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ.

Cần Thơ phải phấn đấu là một trong những địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa để trở thành đô thị loại I trước năm 2010 và cơ bản trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020, là "một cực" phát triển, đóng vai trò làm động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của toàn vùng.

Để đạt mục tiêu đó, thành phố cần có các cơ chế thu hút đầu tư, huy động cao nhất các nguồn lực và các thành phần kinh tế, quan tâm phát triển hệ thống dịch vụ, hạ tầng kinh tế như: tài chính, ngân hàng, giao thông vận tải, công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển.

Đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu thành phố chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, kip thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Cần Thơ cũng cần tăng cường quan hệ liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành phố trong cả nước, nhất là trong khu vực, tạo sự gắn bó và sức mạnh chung để cùng phát triển.

Với vị trí là thành phố trung tâm, là đầu tàu kinh tế của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ cần có các chủ trương, giải pháp tích cực để nắm bắt thời cơ, chủ động hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế; xây dựng cơ chế hợp tác đầu tư, chủ động đào tạo nguồn nhân lực; tạo môi trường lành mạnh, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội để thu hút các nguồn lực, xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành một trong những trung tâm kinh tế lớn của cả nước.

Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Đảng bộ thành phố Cần Thơ cần rà soát, nghiên cứu, điều chỉnh một số chỉ tiêu mang tính tích cực, tính chiến đấu cao hơn nữa như chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, tỉ lệ lao động qua đào tạo, trong đó chú ý giảm lao động trong nông nghiệp.

Thành phố cần đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá, trong đó chú ý phát triển nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn lực tại chỗ, có chính sách trọng dụng thu hút nhân tài, quan tâm cải thiện cơ chế, thủ tục hành chính và môi trường đầu tư kinh doanh. Thành phố cũng cần có chính sách thu hút những dự án có quy mô, giá trị lớn, có trình độ công nghệ cao, có tác động chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động trên địa bàn.

Thành phố cần t iếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tổ chức và quản lý tốt các hoạt động văn hoá, thể thao; nâng cao đời sống văn hoá của nhân dân; x ây dựng con người Cần Thơ "trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch" theo các chuẩn mực, giá trị truyền thống của dân tộc và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng chí Lê Hồng Anh lưu ý, thành phố Cần Thơ cần tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, đấu tranh với các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm hình sự, tai nạn giao thông, các loại tệ nạn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho thành phố phát triển và đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đảng bộ thành phố cần tăng cường công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thành phố cần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong tổ chức đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; tiếp tục cải tiến công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội...

Tại đại hội, Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành trong cả hệ thống chính trị thực hiện đạt và vượt 20/22 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII đề ra, tạo động lực góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Thành tựu nổi bật nhất của thành phố Cần Thơ trong 5 năm qua là kinh tế đạt mức tăng trưởng khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; các ngành, các lĩnh vực đều có bước phát triển đáng kể; nguồn lực xã hội tiếp tục được phát huy, đóng góp bước đầu vào sự phát triển chung của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Mức tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2010-2015 của Cần Thơ đạt 12,19%/ năm. Cơ cấu kinh tế tăng dần ở khu vực công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ, giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp, thủy sản.

Lĩnh vực thương mại trên địa bàn phát triển nhanh, đa dạng với nhiều loại hình có tính chất chi phối đã tác động đến các lĩnh vực khác phát triển. Đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 107 chợ truyền thống, 12 siêu thị và trung tâm thương mại đang hoạt động, góp phần làm phong phú, đa dạng thị trường hàng hóa.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 320.916 tỷ đồng, vượt trên 10% kế hoạch, gấp 2,3 lần so với giai đoạn 2006-2010, tăng bình quân 20%/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của thành phố Cần Thơ hiện đứng thứ 3 của cả nước, chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Trong nhiệm kỳ qua, thành phố Cần Thơ còn tập trung xây dựng và phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới. Công tác đối ngoại nhân dân được tăng cường, tạo môi trường thuận lợi để phát triển thành phố. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế có nhiều tiến bộ; văn hóa xã hội chuyển biến tốt, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng nâng lên, rút ngắn khoảng cách giữa nội thành và ngoại thành.

Công tác an ninh chính trị được giữ vững, cải cách tư pháp có chuyển biến tích cực, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và hoạt động ngày càng hiệu quả.

Bên cạnh những thành tựu nổi bật, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thành phố Cần Thơ vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt thấp, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh chưa cao. Thành phố chưa xác định rõ sản phẩm chủ lực của ngành công nghiệp mũi nhọn để đầu tư đúng mức.

Công tác quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch có mặt chưa tốt, kết cấu hạ tầng trên một số lĩnh vực còn yếu và không đồng bộ. Lĩnh vực văn hóa xã hội còn nhiều bất cập như: Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia còn thấp, tình trạng quá tải ở các bệnh viện chậm được khắc phục. Chất lượng nguồn nhân lực, công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất vào sản xuất và đời sống chưa thật sự tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội...

Trong nhiệm kỳ 2015-2020 , Đảng bộ thành phố Cần Thơ đề ra một số chỉ tiêu: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đạt từ 7,5 đến 8%/năm; tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đạt 11 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2015-2020 đạt từ 280.000 đến 300.000 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 11,6%, trong đó thu nội địa tăng bình quân 12,4%, thu thuế xuất nhập khẩu tăng bình quân 6%. Tổng chi ngân sách địa phương tăng bình quân 14%.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 kết thúc vào ngày 25/9.

Thái Hùng, Ngọc Thiện (TTXVN)

Chính trị

Phản hồi - Phản biện

Chính phủ với người dân

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản