Hợp tác Việt-Lào không ngừng đơm hoa kết trái

Tin tức xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2012 tại Lễ mít tinh kỷ niệm truyền thống liên minh chiến đấu, quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào tại Bản Đông ngày 12/12:

- Thưa đồng chí Bunnhăng Vôlachít, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam,

- Thưa đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,

- Thưa các đồng chí Lào và Việt Nam,

Hôm nay, chúng ta họp mặt tại đây để mít tinh kỷ niệm truyền thống liên minh chiến đấu, quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, thay mặt Đảng, Nhà nước Việt Nam tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu lời chúc sức khỏe, lời chào mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí,

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng thân thiết, núi liền núi, sông liền sông, nhân dân hai nước vốn có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó từ lâu đời. Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam hình thành, phát triển trong sự trùng hợp tình nghĩa của hai dân tộc và mục tiêu cách mạng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; bắt nguồn từ vị trí địa-chiến lược của hai nước, từ bản chất nhân văn, bình đẳng, hữu nghị, giúp đỡ lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau của hai dân tộc có cùng lợi ích cơ bản về độc lập, tự chủ và nguyện vọng thiết tha về hòa bình và phát triển.

Đặc biệt là từ khi ra đời và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, sau này là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào đối với cách mạng của mỗi nước, mối quan hệ đó đã được nâng lên về chất. Hai dân tộc Việt Nam và Lào đã cùng nhau chia ngọt, sẻ bùi, xây đắp nên mối tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, là nhân tố cơ bản tạo nên sức mạnh vô địch của hai dân tộc Việt Nam, Lào trở thành tài sản chung vô giá và là nhân tố cực kỳ quan trọng bảo đảm cho sự thành công của cách mạng mỗi nước. Là di sản lịch sử quý báu, đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của quân và dân hai nước trong những năm tháng kháng chiến chống kẻ thù chung là thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Giúp bạn là mình tự giúp mình", coi sự nghiệp cách mạng của Lào là trách nhiệm của mình, trong suốt 30 năm chiến tranh giải phóng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào luôn kề vai sát cánh, cùng với quân, dân Lào vừa chiến đấu chống địch càn quét lấn chiếm, vừa tiến hành xây dựng và củng cố các đoàn thể, chính quyền kháng chiến, xây dựng và bảo vệ vùng giải phóng, tăng cường lực lượng vũ trang, phát triển chiến tranh du kích trên khắp các khu vực Thượng, Trung và Hạ Lào. Sự lớn mạnh của lực lượng kháng chiến Lào là nhân tố cơ bản, tạo điều kiện đưa cách mạng Lào phát triển nhanh chóng phối hợp có hiệu quả với cách mạng của Việt Nam giành nhiều thắng lợi to lớn.

Đặc biệt, Lễ kỷ niệm trọng thể này diễn ra trên mảnh đất Bản Đông lịch sử. Cách đây 41 năm trước, bộ đội Việt Nam đã sát cánh cùng các đơn vị bộ đội Pa-thét Lào và nhân dân Lào đánh bại cuộc "Hành quân Lam Sơn 719" của Mỹ và địch, giành thắng lợi vô cùng to lớn trên chiến trường. Thắng lợi của Chiến dịch phản công Đường 9-Nam Lào là chiến công chung, minh chứng cho tình đoàn kết chiến đấu keo sơn của quân và dân hai nước Việt Nam-Lào.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975) thể hiện nghị lực và quyết tâm của hai dân tộc Việt Nam-Lào trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù chung để giành độc lập, tự do, kết tinh sức mạnh đoàn kết của quan hệ đặc biệt, liên minh chiến đấu giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào. Thắng lợi đó tạo nền móng vững chắc cho việc tăng cường, phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở hai nước chúng ta.

Ôn lại truyền thống đoàn kết, liên minh chiến đấu Việt-Lào trong những năm tháng đầy gian khổ nhưng hết sức oanh liệt, chúng ta luôn tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những anh hùng, liệt sĩ, các bà mẹ anh hùng, các gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh và nhân dân các dân tộc hai nước Việt Nam và Lào đã không tiếc xương máu, hy sinh thân mình vì nền độc lập, tự do của hai dân tộc, tô thắm cho tình đoàn kết, liên minh chiến đấu đặc biệt giữa quân đội và nhân dân hai nước.

Thưa các đồng chí,

Sau khi hai nước được giải phóng hoàn toàn vào năm 1975, mối quan hệ Việt Nam-Lào bước sang một trang sử mới; từ liên minh chiến đấu chung một chiến hào sang hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia có độc lập chủ quyền. Đây là thời kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã trở thành Đảng cầm quyền ở mỗi nước: do vậy, hai nước chúng ta càng có điều kiện phát huy truyền thống tốt đẹp, gắn bó keo sơn trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù xâm lược, củng cố mối quan hệ liên minh, đoàn kết, xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và quốc phòng-an ninh. Sự kiện quan trọng đánh dấu sự tăng cường mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào trong thời kỳ mới là việc hai nước ký kết Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác và Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia vào ngày 18/7/1977. Đây là những cơ sở pháp lý vững chắc cho việc tăng cường và mở rộng mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào trong thời kỳ mới, tạo điều kiện thuận lợi để ký hàng loạt các Hiệp định, Thỏa thuận hợp tác sau này giữa hai nước.

Mặc dù tình hình thế giới và khu vực đã và đang thay đổi, nhưng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản và Chủ tịch Xuphanuvông kính mến đặt nền móng xây dựng và được các thế hệ lãnh đạo kế tiếp của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, không ngừng được củng cố, phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, với nhiều hình thức hợp tác phong phú, đa dạng như: về Đảng, Nhà nước và nhân dân; ở cấp Trung ương và địa phương; trong hợp tác song phương và đa phương. Cơ chế gặp gỡ cấp cao giữa hai Đảng, hai nước đã tạo điều kiện tăng cường mối quan hệ gắn bó, tin cậy và phối hợp chặt chẽ các vấn đề có tính chiến lược cũng như xử lý những tình huống mới nảy sinh. Hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học-kỹ thuật đã thu được nhiều kết quả tích cực, bổ sung những lợi thế cho nhau trong quá trình đổi mới và phát triển. Hợp tác an ninh, quốc phòng và đối ngoại tiếp tục được tăng cường, ngày càng chặt chẽ, đi vào thực chất, bảo đảm ổn định chính trị-xã hội và sự phát triển của mỗi nước, nâng cao vị thế quốc tế của hai nước, góp phần tích cực vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và trên thế giới.


Thưa các đồng chí,

Bức tranh hết sức sinh động, phản ảnh khá đầy đủ và rõ nét về truyền thống liên minh chiến đấu, quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam lại được tái hiện sống động trong "Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2012", với việc hai nước tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm trang trọng, phong phú và có ý nghĩa thiết thực; thể hiện sâu đậm mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp sẵn có giữa hai nước. Trong năm 2012, các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Lào đã trao đổi các chuyến thăm lẫn nhau dưới hình thức thăm chính thức và thăm làm việc.

Các chuyến thăm đã góp phần tăng cường sự tin cậy và hiểu biết giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như củng cố mối quan hệ hợp tác đặc biệt Việt-Lào. Hai bên đã tổ chức trọng thể Lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam ở mỗi nước; tổ chức Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Lào lần thứ ba tại Việt Nam. Các bộ, ban, ngành ở Trung ương và các địa phương có chung biên giới hoặc có quan hệ hợp tác với nhau, các tổ chức đoàn thể hai nước đã phối hợp tổ chức mít tinh, hội chợ, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, hội thảo, triển lãm sách, ảnh, chiếm phim, xuất bản đặc san, ấn phẩm....về quan hệ hai nước.

Một trong những hoạt động được đông đảo người dân hưởng ứng tham gia là cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam". Tính đến nay, Ban tổ chức của Việt Nam đã nhận được trên 3 triệu bài dự thi của các tỉnh và thành phố. Điều đó càng chứng minh cho thấy mối quan hệ gắn bó, thủy chung, trong sáng, tài sản vô giá của hai dân tộc Việt-Lào đã khắc sâu vào mỗi trái tim, khối óc người dân hai nước và thể hiện mong ước thiết tha và quyết tâm của nhân dân hai nước Việt Nam-Lào nguyện ra sức vun đắp và gìn giữ cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào không ngừng đơm hoa thơm, kết trái ngọt và trường tồn.

Thưa các đồng chí,

Là người đồng chí, anh em gần gũi thân thiết của nhân dân các dân tộc Lào, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam rất vui mừng nhận thấy trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, nhân dân các dân tộc Lào anh em đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành được những thành tựu to lớn về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, an ninh, quốc phòng, đối ngoại...,nhất là trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ IX. Vị thế của nước CHDCND Lào ngày càng nâng cao ở khu vực và trên trường quốc tế. Việt Nam chân thành chia sẻ niềm vui với nhân dân các dân tộc Lào về những thành tựu vẻ vang đó và chúc nhân dân các dân tộc Lào anh em, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn kính mến, tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa, xây dựng thành công một nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.Chính trị

Phản hồi - Phản biện

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản