Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 12/2023

Chiều 28/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tháng 12/2023; tổng kết công tác tuyên truyền miệng và hoạt động đội ngũ báo cáo viên năm 2023.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe thông tin chuyên đề về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; Kết quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động đội ngũ báo cáo viên năm 2023.

Theo đó, năm 2023, chất lượng công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên trong toàn Đảng bộ Khối ngày càng được nâng lên rõ rệt, nội dung thông tin luôn được đổi mới, phong phú, kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tế. Nội dung tuyên truyền kết hợp chặt chẽ gắn với tình hình chung của đất nước và đặc thù Đảng bộ Khối, đảm bảo thông tin có nội dung chuyên sâu, có tính toàn diện, đáp ứng nhu cầu thông tin kịp thời cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Hoạt động đội ngũ báo cáo viên các cấp trong Đảng bộ Khối đi vào nền nếp, trở thành lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nghiêm túc, kịp thời tới các tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Báo cáo viên trong Đảng ủy Khối có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật cao, nhất là kỷ luật phát ngôn và đóng vai trò hạt nhân trong việc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng.

Công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, chế độ chính sách cho báo cáo viên được bảo đảm. Việc cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng trong Đảng bộ Khối luôn được quan tâm, nội dung thông tin luôn được cập nhật thường xuyên, kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tế.

Cùng với kết quả đạt được, một số cấp ủy đảng còn chậm trong việc rà soát, bổ sung, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy các cơ quan Trung ương trong việc cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng có lúc chưa kịp thời. Chất lượng một số báo cáo viên, nhất là báo cáo viên cấp cơ sở còn hạn chế; phương pháp tuyên truyền còn xơ cứng và nội dung còn thiếu thuyết phục, chưa phát huy tốt hình thức đối thoại, trao đổi, giải thích các tình huống với người nghe, nhất là những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn…

Định hướng công tác tuyên truyền tháng 1-2/2024, cấp ủy các cấp và báo cáo viên tập trung tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 của đất nước; kết quả hoạt động đối ngoại nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

 Cùng với việc tuyên truyền kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng năm 2024 của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc, cấp ủy các cấp và báo cáo viên tuyên truyền việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII trong toàn Đảng bộ Khối; các nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, nhất là các nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc, bế mạc Hội nghị; tập trung làm rõ, làm sâu sắc để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của các nghị quyết.

 Công tác tuyên truyền nhấn mạnh kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; những kết quả đạt được của công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Cấp ủy các cấp và báo cáo viên tuyên truyền kết quả 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; kết quả thực hiện chuyên đề năm 2023 về "Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương"; việc triển khai học tập chuyên đề năm 2024 "Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương", trọng tâm là "Gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống"; kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"…

Cấp ủy các cấp và báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền kết quả Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng lần thứ ba của Đảng và Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng trong Đảng bộ Khối; kết quả đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội…

Cùng với đó là lan tỏa thông tin về kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, nhất là dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), 110 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1/1/1914 - 1/1/2024)…; đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; Công điện số 1300/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024; kết quả của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII; Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII; Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X; Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI…

Diệp Trương (TTXVN)
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư

Sáng 14/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN