Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 2/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc phiên chính thức tại Hà Nội.

Chú thích ảnh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có 260 đại biểu của 32 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị, đại diện cho gần 3.000 đảng viên trong Đảng bộ.

Báo cáo Chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị đã lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo chiến lược về công tác đảng, công tác chính trị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện đột phá về nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Bên cạnh đó, Đảng ủy cơ quan đã tham mưu chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, kịp thời định hướng tư tưởng, nhất là trước những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm. Bám sát thực tiễn, nắm vững tình hình, Đảng ủy cơ quan đã nghiên cứu đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ Quân đội. Đảng ủy tham mưu đề xuất ban hành nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021, xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Đại hội xác định một số phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó tập trung lãnh đạo cơ quan tiếp tục thực hiện hiệu quả khâu đột phá về nâng cao chất lượng nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo tình hình. Đảng ủy cơ quan chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp chiến lược và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác đảng, công tác chính trị; lãnh đạo, xây dựng Cơ quan Tổng cục Chính trị thực sự vững mạnh tiêu biểu, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác; xây dựng Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chú thích ảnh
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Tổng cục Chính trị và Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị có vị trí trọng yếu và bề dày thành tích, gắn liền với lịch sử công tác đảng, công tác chính trị và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Tổng cục Chính trị đã tỏ rõ bản lĩnh, trí tuệ, vững vàng trước mọi thử thách, góp phần hoàn thiện cơ chế Đảng lãnh đạo Quân đội tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, giữ vững nguyên tắc xây dựng Quân đội về chính trị.

Biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, thành tích của Đảng bộ và toàn cơ quan Tổng cục Chính trị trong nhiệm kỳ qua, Đại tướng Ngô Xuân Lịch lưu ý một số vấn đề còn tồn tại như hạn chế trong khả năng dự báo, tổng hợp, phân tích xử lý thông tin; công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên có nơi chưa thực sự hiệu quả, còn có cán bộ, đảng viên vi phạm về đạo đức, lối sống…

Để thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; lãnh đạo tăng cường đổi mới phương pháp, tác phong công tác, bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương những chủ trương, giải pháp chiến lược về công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội.

Cho rằng cần chú trọng tới vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, cán bộ chủ chốt tham mưu chiến lược, chuyên gia đầu ngành, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương đề nghị Đảng ủy cơ quan tiếp tục lãnh đạo xây dựng cơ quan Tổng cục Chính trị thực sự vững mạnh, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức…; phấn đấu để Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị là Đảng bộ mẫu mực về mọi mặt, đi đầu trong Đảng bộ Quân đội. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Bên cạnh việc xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh, thực sự là hạt nhân đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và toàn cơ quan, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng trong toàn cơ quan Tổng cục Chính trị, chú trọng kiểm tra, giám sát đảng viên giữ cương vị chủ chốt. Các tổ chức Đảng phát huy vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tổ chức quần chúng và vai trò tổ chức, điều hành của hệ thống chỉ huy; tăng cường phối hợp, tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội, tạo sức mạnh tổng hợp lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Cùng với việc đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện của Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị các đại biểu dự Đại hội thảo luận, tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng và văn kiện của Quân ủy Trung ương trình Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; đồng thời đề cao dân chủ, trách nhiệm để lựa chọn, giới thiệu, bầu những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, phù hợp với cơ cấu vào Ban Chấp hành Đảng bộ và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Đại hội làm việc đến hết ngày 3/7.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Kiểm tra công tác Đại hội Đảng bộ các cấp tại Nam Định
Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Kiểm tra công tác Đại hội Đảng bộ các cấp tại Nam Định

Ngày 1/7, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về tình hình thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng và góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN