Đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng: Chưa bao giờ nước ta có cơ đồ, uy tín như ngày nay

Sau khi nghe Báo cáo Chính trị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng sáng 26/1, bên lề Đại hội, các đại biểu tỉnh Bắc Giang, Quảng Nam, Yên Bái chia sẻ với phóng viên báo Tin tức: Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, uy tín như ngày nay.

Đại biểu Dương Văn Thái, Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang: Báo cáo chính trị là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân

Chú thích ảnh

Các văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị hết sức công phu, chu đáo, bài bản và khoa học, phát huy dân chủ, rộng rãi. Có thể khẳng định các văn kiện, đặc biệt là Báo cáo chính trị, là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân ta.

Báo cáo chính trị đã đề cập toàn diện tất cả các lĩnh vực, với  6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá để thực hiện trong giai đoạn 2021-2030. Chúng tôi thấy hết sức ý nghĩa. Đặc biệt, Đảng ta đã xác định nhiệm vụ trọng tâm số 1: Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh - đó là yêu cầu. 

Trong công tác xây dựng Đảng thì tập trung toàn diện, quyết liệt, đồng bộ cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, về tổ chức và công tác cán bộ; trong đó công tác cán bộ là "then chốt của then chốt" để xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý các cấp đủ trình độ về uy tín và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Báo cáo Chính trị cũng đã khẳng định những kết quả, những thành tựu hết sức nổi bật, ấn tượng mà nước ta đã đạt được trong nhiệm kỳ qua cũng như 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước.
Cùng với cả nước, Bắc Giang là một tỉnh đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Trong Báo cáo chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định "nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, uy tín, vị thế và tiềm lực như ngày nay". Điều đó là hoàn toàn đúng thực tiễn và là khẳng định đúng đắn.

Đại biểu Lê Văn Dũng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam: Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước như một lời hiệu triệu

Chú thích ảnh

Đây là lần thứ hai tôi vinh dự được tham dự Đại hội Đảng toàn quốc. Báo cáo chính trị  do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, trình bày tại Đại hội rất khí thế và là lời hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân rất sâu sắc.

Nội dung Báo cáo Chính trị là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân. Báo cáo Chính trị đã tổng kết thực tiễn một cách sâu sắc. Những nội dung mà Tổng Bí thư trình bày đều gắn liền với thực tiễn mà trong nhiều năm qua Đảng ta đã tập trung lãnh đạo đất nước.

Về tầm quan trọng của công tác cán bộ, Đảng ta đã khẳng định công tác cán bộ là "then chốt của then chốt" và có thể nói trong nhiệm kỳ qua công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác tổ chức cán bộ nói riêng, Đảng ta đã lãnh đạo và đạt được nhiều kết quả rất to lớn. Đặc biệt, công tác tổ chức cán bộ đã góp phần rất quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiệm kỳ vừa qua. Tôi nghĩ rằng đây cũng là một cơ hội để Đảng ta tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ này trong nhiệm kỳ tới.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng đã lãnh đạo tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tôi tin tưởng rằng là Đảng ta sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Về lời nói của Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho rằng "đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay", tôi thấy nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là hoàn toàn chính xác và đặc biệt sát với thực tiễn thành quả của đất nước ta. Có thể nói rằng cơ đồ của đất nước, của chúng ta, nhìn khắp mọi nơi trên đất nước, kể cả vùng xa xôi, hẻo lánh, vùng đặc biệt khó khăn trong nhiều năm qua và đặc biệt là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, những nơi này đã có điều kiện phát triển, đúng như lời nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Đại biểu Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái:

Chú thích ảnh

Sau nhiều ngày mong đợi, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chính thức được khai mạc trong niềm vui, sự phấn khởi của nhân dân cả nước và nhân dân tỉnh Yên Bái.

Tôi đã nghiên cứu rất kỹ dự thảo Báo cáo chính trị, đặc biệt là vừa rồi nghe bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tôi thấy Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đã đề cập rất nhiều nội dung đảm bảo tính thực chất, tính khách quan và đề cập đến toàn diện các vấn đề trọng đại mà đất nước sẽ phát triển trong thời gian tới. Trong đó, Dự thảo cũng xác định mục tiêu dài hạn đến năm 2045, đất nước ta sẽ thành một đất nước phát triển có thu nhập cao.

Bên cạnh đó, Dự thảo Báo cáo Chính trị cũng đã nhấn mạnh những nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và đặc biệt là về cán bộ - một vấn đề rất quan trọng hiện nay. Cùng với các đại biểu toàn quốc, với lá phiếu của mình, tôi rất hy vọng Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ lựa chọn được một đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, đủ bản lĩnh chính trị, đủ đạo đức, uy tín và năng lực, đặc biệt là luôn đặt lợi ích của dân tộc, lợi ích của quốc gia lên trên hết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Với niềm tin và khát vọng như tinh thần của Đại hội lần này, tin chắc rằng Việt Nam sẽ trở thành một nước phồn vinh và hạnh phúc. Đặc biệt, niềm tin của nhân dân sẽ được tăng lên rất nhiều trong thời gian tới. Về bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tôi thấy đã đánh giá đúng tình hình, thực tế của đất nước ta trong thời gian qua. Đặc biệt với những điểm còn tồn tại, Tổng Bí thư cũng chỉ ra những phương hướng khắc phục trong thời gian tới. Tin chắc rằng với 6 nhiệm vụ, giải pháp mà Tổng Bí thư đã nêu thì đất nước ta sẽ vượt qua được khó khăn, thách thức và sẽ trở thành một đất nước phồn vinh và hạnh phúc.

Bài và ảnh: Nguyễn Viết Tôn
Chuyên gia quốc tế đánh giá cao những thành công làm nên uy tín Việt Nam
Chuyên gia quốc tế đánh giá cao những thành công làm nên uy tín Việt Nam

Trong bối cảnh Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, các chuyên gia và truyền thông quốc tế đã đánh giá về những thành công làm nên uy tín của Việt Nam, cũng như những khía cạnh chính của Đại hội Đảng XIII. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN