Chủ động ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức

Ngày 30/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã triệu tập Hội nghị lần thứ 6 - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng phát biểu tại hội nghị.

Nội dung hội nghị thảo luận, đánh giá về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, ngày 30/6/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nghe và cho ý kiến về “Chương trình phát triển kinh tế nhanh, bền vững, theo hướng tăng trưởng xanh và ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học - công nghệ, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; báo cáo kết quả Cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và ban hành quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra cấp ủy, việc phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên...

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong thời gian tới, Hải Dương tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức, cách thức giáo dục chính trị tư tưởng; quán triệt và học tập Nghị quyết Trung ương 4 và các nghị quyết mới ban hành gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, địa phương, đơn vị nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, hành động. Tỉnh cũng triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, kiên quyết, kiên trì, hiệu quả các nhóm giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 4, Kế hoạch của Bộ Chính trị và Tỉnh ủy Hải Dương.

Tỉnh rà soát, lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với địa phương, cơ quan, đơn vị để xác định và hoàn thành các khâu đột phá; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, nhất là chi bộ; khẩn trương khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình; nêu cao vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo cơ chế để phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội trong việc giám sát, phản biện xã hội.

Tỉnh Hải Dương chủ động đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, tuyên truyền thực hiện trong các hội nghị, sinh hoạt chi bộ thường kỳ, chuyên đề và trong cuộc sống cũng như thực thi công vụ.

Trong thời gian tới, Hải Dương nâng cao chất lượng và đẩy mạnh tự phê bình, phê bình theo tinh thần tự giác, tự soi, tự sửa để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng và xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; thực hiện tốt việc kê khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, tỉnh Dương tiếp tục rà soát, đánh giá, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ phẩm chất, điều kiện theo quy định của Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, nội dung sinh hoạt và công tác quản lý đảng viên; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Đồng thời, tỉnh tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư tố cao. Hằng năm xây dựng kế hoạch, chương trình để kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết được kịp thời; đề cao vai trò, trách nhiệm tự kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất theo chuyên đề của các cấp, ngành, nhất là của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội trong tỉnh.

Năm năm qua, các tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh Hải Dương đã nghiêm tục triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản để cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hằng năm, bình quân Hải Dương có 70% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 80% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; 75% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã gợi ý kiểm điểm 48 tổ chức; Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, thị ủy trực thuộc đã gợi ý kiểm điểm 244 tổ chức. Sau kiểm điểm, các tổ chức, cá nhân đều xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục. Toàn Đảng bộ tỉnh Hải Dương phát hiện 258 trường hợp vi phạm có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị bị xử lý kỷ luật. Về biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống, toàn đảng bộ có 296 trường hợp vi phạm bị xử lý kỷ luật. Về biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, có 7 trường hợp vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng luôn được cấp ủy các cấp trong tỉnh Hải Dương quan tâm, triển khai quyết liệt. Trong 5 năm qua, Hải Dương đã kiểm tra 7.183 đảng viên và 6.232 tổ chức đảng; giám sát 6.327 đảng viên và 3.537 tổ chức đảng. Có 1.745 đảng viên và 29 tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật…

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. 

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quy hoạch cán bộ được tiến hành đồng bộ ở các 3 cấp. Từ năm 2015 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã luân chuyển 74 cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 401 lượt cán bộ; các huyện, sở, ngành luân chuyển 236 lượt cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 3.466 lượt cán bộ. Thực hiện việc tinh giản biên chế, cơ cấu, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tỉnh đã sắp xếp giảm 142 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm biên chế công chức trong các cơ quan hành chính là 241 chỉ tiêu; giảm 2.378 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 114 chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức khối đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, chính trị thuộc tỉnh và giảm 418 chỉ tiêu cán bộ, công chức cấp xã...

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)
Thu ngân sách nhà nước của Hải Dương tăng 15%
Thu ngân sách nhà nước của Hải Dương tăng 15%

Theo Sở Tài chính Hải Dương, trong 9 tháng năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 13.300 tỷ đồng, bằng 103% dự toán năm và tăng 15% so với cùng kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN