Bế mạc Hội thảo Lý luận lần thứ VII giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Sáng 31/7, tại Quảng Bình, Hội thảo Lý luận lần thứ VII giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới” đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Chú thích ảnh
 Toàn cảnh bế mạc Hội thảo Lý luận. Ảnh: Mạnh Thành/TTXVN

Sau hai báo cáo đề dẫn của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở Việt Nam trong tình hình mới” và đồng chí Kikeo Khaykham Phithoune, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Xã hội quốc gia Lào, Trưởng đoàn Đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của chế độ dân chủ nhân dân tại Lào trong tình hình mới”; các đồng chí lãnh đạo, nhà lý luận, nhà khoa học của hai Đảng đã trình bày 10 báo cáo tham luận tập trung đề cập những vấn đề cốt yếu, quan trọng nhất của công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của mỗi Đảng như: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị trong tình hình mới; xây dựng tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ tinh gọn, hiệu lực hiệu quả phù hợp với thực tiễn; thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ trong tình hình mới; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khăm-Muộn…

Các báo cáo tại hội thảo đã được hai bên trao đổi, thảo luận sôi nổi và đi sâu phân tích thực trạng, giải pháp của mỗi nước, qua đó làm sáng tỏ thêm một số vấn đề lý luận cấp thiết mà hai nước cùng quan tâm. Các tham luận cũng chỉ rõ, nhấn mạnh vai trò then chốt của Đảng trong lãnh đạo đất nước, nêu bật tính tiên phong của Đảng trong quá trình lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới ở Việt Nam, Lào.

Hai bên khẳng định, qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, Việt Nam và Lào đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu đó chứng tỏ đường lối đổi mới của hai Đảng là đúng đắn, sáng tạo, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp với quy luật khách quan, thực tiễn của cách mạng Việt Nam và Lào, phù hợp xu thế của thời đại.

Trong đó, công tác xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm, phát triển văn hóa, xã hội là nền tảng tinh thần, bảo đảm an ninh - quốc phòng là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, mặt tích cực, vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém, nhiều vấn đề thực tiễn đòi hỏi hai Đảng, hai nước tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện về lý luận, trong đó có vấn đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới.

Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Somphone Sichalenne, Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhấn mạnh, kể từ khi thành lập đến nay, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam đều rất quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thu được những thành tựu to lớn. Bên cạnh đó, khẳng định hai Đảng tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, vững chắc, nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền của mỗi Đảng để đạt được mục tiêu đã đề ra trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế số, hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ.

Kết quả cuộc hội thảo có ý nghĩa thiết thực, sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn. Những nghiên cứu của các nhà khoa học được trình bày và thảo luận tại hội thảo giúp cơ quan nghiên cứu lý luận của Việt Nam, Lào nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách cũng như trong chỉ đạo thực tiễn về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng và thành công trong công cuộc đổi mới ở mỗi nước.

Hai bên thống nhất Hội thảo lý luận lần thứ VIII giữa hai Đảng sẽ được tổ chức tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Mạnh Thành - Văn Tý (TTXVN)
Hội thảo lý luận lần thứ XV giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc
Hội thảo lý luận lần thứ XV giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc

Thực hiện chương trình hợp tác giữa hai đảng về nghiên cứu lý luận, sáng 21/7, tại thành phố Quý Dương, thủ phủ tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, đã khai mạc hội thảo lý luận lần thứ XV giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc với chủ đề “Một số vấn đề có tính quy luật trong quá trình hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN