Báo chí chung tay bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nhận diện, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh. Báo chí Hải Phòng đã và đang phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, định hướng kịp thời trong công tác bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.  

Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng Đào Văn Hoàn cho biết, năm 2022, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đứng trước những nhiệm vụ mới, yêu cầu cao hơn để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và các chủ trương của Đảng, nhất là Kết luận 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Việc triển khai Kết luận 21-KL/TW về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phải thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, trong đó các cơ quan báo chí đóng góp vai trò quan trọng, là cầu nối để lan tỏa chủ trương, đường lối, tinh thần quyết tâm của Đảng đến với mọi tầng lớp xã hội.

Theo ông Đào Văn Hoàn, viết về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là đề tài khó, nhưng đây là mảng đề tài cũng đầy sức hấp dẫn, là không gian cho những tìm tòi, khám phá, lao động sáng tạo. Điều đó đòi hỏi người viết phải am hiểu về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng ta, về nguyên tắc tổ chức, phương thức lãnh đạo của Đảng…; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phải soi lý luận vào thực tiễn đời sống, phát hiện và tổng kết từ thực tiễn để bổ sung cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, làm sáng rõ cũng như bổ sung, phát triển lý luận. 

Phóng viên Đặng Thị Lương Hồng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng cho rằng, mỗi người làm báo cần có lập trường kiên định vững vàng trong mọi điều kiện; trước hết là ý thức và bản lĩnh chính trị của người làm báo cách mạng. Đó là ý thức về một lập trường chính trị cách mạng, là thái độ bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa; kiên quyết chống lại sự phá hoại của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Đó là cơ sở cốt lõi để mỗi nhà báo cách mạng tự mình phấn đấu vượt lên, cống hiến toàn tâm, toàn lực cho sự nghiệp cách mạng. Nhất là bối cảnh mới đang đặt ra những thách thức, đòi hỏi nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của báo chí cách mạng Việt Nam. Làm thế nào để mỗi người làm báo thể hiện rõ trọng trách, sứ mệnh vẻ vang của “người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa”. Đó là cần phải nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ báo chí để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.  

Là phóng viên chuyên viết về mảng xây dựng Đảng, bản thân chị Đặng Thị Lương Hồng luôn suy nghĩ, tìm tòi, thường xuyên thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng sâu rộng, kịp thời, chính xác, phản ánh những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện để cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp kịp thời nắm bắt, điều chỉnh, bổ sung. Đặc biệt là khai thác những đề tài để sáng tạo ra những sản phẩm báo chí có giá trị cao trong việc bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng; có khả năng nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh phản bác và bẻ gãy các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới một cách hiệu quả. 

Nhà báo Cao Văn Dân, Phó Tổng Biên tập Báo Hải quân Việt Nam chia sẻ, hệ thống tổ chức Đảng trong lực lượng Hải quân có những đặc thù riêng, cả về loại hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, được quy định bởi quy mô tổ chức biên chế, lực lượng, phương tiện, trang bị, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Các loại hình tổ chức cơ sở Đảng trong lực lượng Hải quân tương đối đa dạng, chẳng hạn có chi bộ, đảng bộ được thành lập trên các con tàu ngày đêm làm nhiệm vụ độc lập trên biển, trong lòng biển, hay những chi bộ trên các đảo xa, nhà giàn nơi đầu sóng ngọn gió, trên những đài trạm ra đa đóng quân trên núi cao… 

Điều này đòi hỏi các nhà báo khi viết về công tác xây dựng hệ thống tổ chức đảng trong Quân chủng Hải quân phải mất nhiều thời gian hơn để thâm nhập, nghiên cứu, tìm hiểu, nắm vững những đặc điểm riêng biệt so với hệ thống tổ chức Đảng ở các địa phương, đơn vị khác. Nhà báo phải là người thực sự am hiểu về lực lượng Hải quân, ngoài kiến thức về xây dựng Đảng, cần có hiểu biết nhất định về kiến thức quân sự các chuyên ngành của Hải quân, về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức đảng ở từng loại hình đơn vị Hải quân, từ đó mới phát hiện, lựa chọn được đề tài phù hợp, mới khai thác được nhiều thông tin quý, tư liệu sinh động, phong phú cho bài viết của mình mang đậm hơi thở cuộc sống, hấp dẫn, thu hút bạn đọc và định hướng dư luận.

Theo Nhà báo Lê Minh Thắng, Chuyên đề An ninh Hải Phòng - Báo Công an nhân dân, Chuyên đề An ninh Hải Phòng đã triển khai thực hiện khá rõ nét nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, theo chuyên đề, chuyên mục, chuyên trang hoặc những sự kiện, vấn đề độc lập, nhưng tựu trung lại là luôn lấy nền tảng tư tưởng của Đảng là thước đo để hoạt động. Bên cạnh các bài viết, tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có những chuyên mục có sức chiến đấu cao như “Nhận diện và phản bác”, hoặc chuyên mục có tính phản biện xã hội như “Chuyện thời cuộc”, xuất hiện thường xuyên trên mặt báo hàng ngày.

Từ những kết quả đạt được trong hoạt động báo chí, Nhà báo Lê Minh Thắng cho rằng, trong bối cảnh xu thế thời đại liên tục phát triển, tình hình trong nước và thế giới cũng liên tục thay đổi, xuất hiện những giá trị mới, tư tưởng mới, trong đó có những bất lợi cho công cuộc phát triển của Việt Nam. Theo đó, đòi hỏi đội ngũ những người làm báo chí cách mạng cần tăng cường sức mạnh và sức chiến đấu nhiều hơn. 

Mỗi tác giả làm nhiệm vụ bảo vệ tư tưởng của Đảng phải không ngừng cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ lý luận, kinh nghiệm thực tiễn và thích ứng với tình hình thời cuộc, tránh sa đà, giáo điều, sáo rỗng. Nói như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là phải “tròn vai, thuộc bài”, phải biết “ tự soi, tự sửa”, nếu không rõ mình và tầm tâm mình chưa đủ, thì đừng nói đến những nhiệm vụ lớn lao, cao cả khác.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)
Xây dựng ngành Xuất bản, In và Phát hành sách xứng đáng là vũ khí tư tưởng của Đảng
Xây dựng ngành Xuất bản, In và Phát hành sách xứng đáng là vũ khí tư tưởng của Đảng

Chiều 10/10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 – 10/10/2022); gặp mặt, tuyên dương người làm xuất bản tiêu biểu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN