Đến năm 2025, phấn đấu 45% lực lượng lao động tham gia BHXH

Đổi mới công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội (BHXH) về cả nội dung và hình thức là một trong các giải pháp thực hiện chương trình hành động kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Chú thích ảnh
Công tác tuyên truyền về BHXH tự nguyện sẽ được BHXH Việt Nam đẩy mạnh.

BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 1320/QĐ-BHXH về Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, trong giai đoạn 2021-2025 của ngành BHXH Việt Nam.

Ngành BHXH Việt Nam xác định rõ mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Phấn đấu số người tham gia BHXH đạt tỷ lệ 45% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; Số người tham gia BHTN đạt tỷ lệ 35% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; Số người tham gia BHYT đạt tỷ lệ 95% dân số tham gia.

Để đạt được những mục tiêu cụ thể nêu trên, BHXH Việt Nam đã đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Cụ thể, ngành BHXH tiếp tục bám sát các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 21-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 102/NQ-CP, Nghị quyết số 28-NQ/TW, Nghị quyết 125, Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH và Nghị quyết số 01/NQ-CP hàng năm của Thủ tướng Chính phủ.

BHXH Việt Nam tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên nghành; Tập trung thanh tra, kiểm tra giảm nợ đọng và trục lợi, lạm dụng quỹ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra giảm nợ đọng và trục lợi, lạm dụng quỹ BHXH, BHTN, BHYT.

Đồng thời, ngành đổi mới công tác tuyên truyền về cả nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp, đúng trọng tâm, trọng điểm; phù hợp với từng nhóm đối tượng. Trong đó, sẽ tập trung vào nhóm đối tượng là người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình và người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp, mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên các lĩnh vực; đẩy mạnh việc giao dịch điện tử, quản lý và sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống cơ quan BHXH và trên trực liên thông của Chính phủ; Nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT, kiểm soát chặt chẽ tình trạng lạm dụng quỹ BHYT…

XC/Báo Tin tức
Trên 18 triệu học sinh, sinh viên tham gia BHYT
Trên 18 triệu học sinh, sinh viên tham gia BHYT

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh sinh viên (HSSV) đã tăng dần qua các năm. Năm học 2019-2020, số HSSV tham gia BHYT trên cả nước đạt 18,16 triệu người, ước đạt tỷ lệ 95,2% trong tổng số HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề (tăng 1% so với năm học 2018-2019).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN