Có được đóng BHXH cao hơn mức lương thực tế không?

Bạn đọc hỏi: Tôi đang có mức lương trên hợp đồng với công ty là 9 triệu đồng. Nhưng tôi muốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) với mức lương cao hơn từ 12 triệu đến 15 triệu đồng có được không?

Chú thích ảnh
Giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan BHXH

Về vấn đề này, căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc. Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH đối với người lao động theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định từ ngày 1/1/2018. Theo đó, mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động (HĐLĐ).

Trong đó:

- Mức lương, ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

- Phụ cấp lương: Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

- Các khoản bổ sung khác: Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Đề nghị bạn căn cứ quy định trên để kiểm tra mức lương, các khoản phụ cấp, khoản bổ sung khác được ghi trên hợp đồng lao động (HĐLĐ) để thực hiện tiền lương làm căn cứ đóng BHXH theo đúng quy định. Trường hợp tiền lương ghi trên HĐLĐ và các khoản bổ sung cố định của bạn là 9 triệu đồng thì là tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc. Bạn không được đóng BHXH với mức lương cao hơn như 12 triệu hoặc 15 triệu đồng.

XC/Báo Tin tức
Tham gia BHXH tự nguyện bao lâu sẽ được đóng một lần để lĩnh lương hưu?
Tham gia BHXH tự nguyện bao lâu sẽ được đóng một lần để lĩnh lương hưu?

Bạn đọc hỏi: Bố tôi năm nay 49 tuổi và vừa mới tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện. Vậy khi đến 60 tuổi, bố tôi muốn đóng nốt 10 năm để hưởng lương hưu có được không?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN