Đẩy mạnh sử dụng tro, xỉ, thạch cao để sản xuất vật liệu xây dựng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định phê duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng. Thời gian thực hiện Đề án từ nay đến năm 2020.

Mục tiêu chung của Đề án là đến năm 2020 phải xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao đảm bảo đáp ứng lượng tồn trữ tại bãi chứa của từng nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón nhỏ hơn tổng lượng phát thải của 2 năm sản xuất. Cụ thể, phải xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao FGD, thạch cao PG làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng đạt khoảng 52% tổng lượng tích lũy (khoảng 75 triệu tấn, gồm 56 triệu tấn tro, xỉ nhiệt điện; 2,5 triệu tấn thạch cao FGD; 16,5 triệu tấn thạch cao PG).

Thủ tướng giao các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức triển khai, thực hiện Đề án. Các nhiệm vụ của Đề án gồm: Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; biên soạn và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật cho việc xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng; đẩy mạnh nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ xử lý và sử dụng tro, xỉ, thạch cao… Nhà nước hỗ trợ ngân sách theo quy định; đồng thời khuyến khích các chủ cơ sở phát thải tham gia, hỗ trợ kinh phí để đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ.

Ngoài ra, các đơn vị liên quan cần tăng cường công tác thông tin, giáo dục, truyền thông; xây dựng các chương trình, tài liệu, tổ chức phổ biến, tập huấn đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ và nhân viên trong việc quản lý, xử lý và sử dụng tro, xỉ, thạch cao; đa dạng hóa hình thức truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ các cấp chính quyền, doanh nghiệp và người dân về vấn đề xử lý, tái sử dụng tro, xỉ, thạch cao.

Các dự án đầu tư xử lý tro, xỉ, thạch cao được hưởng chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư của Nhà nước như đối với các dự án xử lý chất thải rắn theo quy định hiện hành. Các sản phẩm cơ khí chế tạo trong nước phục vụ cho dây chuyền, thiết bị xử lý tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng được hưởng chính sách ưu đãi như đối với các dự án cơ khí trọng điểm.

TTXVN/Tin Tức
Bộ Công Thương rà soát tác động môi trường các nhà máy nhiệt điện
Bộ Công Thương rà soát tác động môi trường các nhà máy nhiệt điện

Qua rà soát, mặc dù chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường của các nhà máy nhiệt điện ngày càng hoàn thiện nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc như nhiều thủ tục hành chính có nội dung, đối tượng, bản chất trùng lặp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN