Tuyên truyền chủ trương, chính sách về lĩnh vực tôn giáo, dân tộc

Ngày 18/7, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp với Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức họp mặt gần 150 vị chức sắc, các nhà tu hành, các tổ chức tôn giáo, đại biểu đồng bào dân tộc Hoa để tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực dân tộc, tôn giáo.


Trong giai đoạn từ nay đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, Đảng và Nhà nước xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng kinh tế trọng điểm, năng động của cả nước. Trong đó, phát triển KT-XH nhanh, bền vững, phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2011-2020 đạt 12% /năm; phát triển kinh tế đi liền với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các tầng lớp dân cư; giữ vững ổn định về chính trị - xã hội, bảo đảm vững chắc về quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường.


Phạm Thị Bình

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN