Thái Bình: Bầu cử thêm 4 đại biểu HĐND cấp xã

Ngày 6/6/2021, tỉnh Thái Bình tổ chức bầu cử thêm 4 đại biểu HĐND cấp xã ở 2 đơn vị bầu cử gồm: đơn vị bầu cử số 5 xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư (2 đại biểu) và đơn vị bầu cử số 6, xã An Hiệp, huyện Quỳnh Phụ (2 đại biểu).

Chú thích ảnh
 Kiểm tra và niêm phong hòm phiếu tại đơn vị bầu cử số 5 xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư trước khi bầu thêm 2 đại biểu HĐND xã Việt Hùng nhiệm kỳ 2021-2026.
Chú thích ảnh
Cử tri được đo thân nhiệt trước khi vào bỏ phiếu bầu.
Chú thích ảnh
 Cử tri tìm hiểu thông tin về những ứng cử viên trước khi bỏ phiếu bầu.
Chú thích ảnh
 Phát phiếu bầu cho cử tri tại đơn vị bầu cử số 5 xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư để bầu thêm 2 đại biểu HĐND xã Việt Hùng nhiệm kỳ 2021-2026.
Chú thích ảnh
 Cử tri bỏ phiếu bầu tại đơn vị bầu cử số 5 xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư để bầu thêm 2 đại biểu HĐND xã Việt Hùng nhiệm kỳ 2021-2026.
Chú thích ảnh
Cử tri bỏ phiếu bầu tại đơn vị bầu cử số 5 xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư để bầu 2 đại biểu HĐND xã Việt Hùng nhiệm kỳ 2021-2026.
Chú thích ảnh
Cử tri bỏ phiếu bầu tại đơn vị bầu cử số 5 xã Việt Hùng để bầu thêm 2 đại biểu nhiệm kỳ 2021-2026.
Thế Duyệt (TTXVN)
Bầu cử QH và HĐND: 18 đơn vị bầu cử tại Nam Định tổ chức bầu cử thêm
Bầu cử QH và HĐND: 18 đơn vị bầu cử tại Nam Định tổ chức bầu cử thêm

Theo kết quả sơ bộ của Ủy ban Bầu cử tỉnh Nam Định, tỉnh đã bầu đủ 8/8 đại biểu Quốc hội khóa XV và 61/61 đại biểu HĐND cấp tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo đúng thành phần, số lượng, cơ cấu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN