Thường trực Đảng ủy Khối DNTW làm việc với Đảng ủy MobiFone

Chiều ngày 22/11, Thường trực Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương có buổi làm việc với Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông MobiFone về công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Long Hải phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc, về phía Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (Đảng ủy Khối DNTW/Đảng ủy Khối) có đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, các đồng chí Phó bí thư Thường trực Đảng ủy và đại diện lãnh đạo các Ban Đảng ủy Khối. Về phía Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông MobiFone, có đồng chí Nguyễn Hồng Hiển - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Viễn thông MobiFone; các đồng chí Phó bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ TCT cùng đại diện lãnh đạo các Ban hợp nhất.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối hoan nghênh tinh thần chuẩn bị cho buổi làm việc của MobiFone, đồng thời chỉ đạo hội nghị báo cáo tóm tắt, nhấn mạnh những nội dung cốt lõi để nắm bắt công việc toàn diện, kỹ lưỡng hơn. Ngoài các nội dung công tác bình thường, đồng chí Nguyễn Long Hải cũng đề nghị hội nghị báo cáo, trao đổi các vấn đề về định hướng, chiến lược và định hướng, tầm nhìn cho giai đoạn phát triển mới của MobiFone.

Lĩnh hội ý kiến chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Hồng Hiển - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV MobiFone trân trọng cảm ơn Thường trực Đảng ủy Khối đã quan tâm dành thời gian đến thăm và làm việc với Đảng ủy MobiFone. Đồng chí Nguyễn Hồng Hiển cũng khẳng định đây là sự động viên rất lớn đối với Đảng ủy MobiFone trong giai đoạn vừa là khó khăn, thách thức, vừa là bước ngoặt của Tổng công ty.

Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ

Tiếp theo chương trình làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Tiến -  Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty báo cáo về công tác triển khai các Nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng. Theo đó, trong năm 2022, Đảng ủy TCT và các cấp ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời xây dựng và ban hành Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình công tác bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW, tình hình thực tế của Đảng bộ TCT và các tổ chức Đảng trực thuộc. Theo đó, trên cơ sở Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025, trong năm 2022, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành 01 Nghị quyết; 02 Chỉ thị; 50 Kết luận, Thông báo kết luận; 07 Chương trình; 03 Quy chế; 03 Quy định; 13 Kế hoạch; 06 Hướng dẫn và nhiều văn bản chỉ đạo khác nhằm cụ thể hóa các nội dung chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và những nhiệm vụ trọng tâm.

Các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Tổng công ty vừa tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng vừa đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh; tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2022 của Đảng ủy Khối về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo Kế hoạch số 51-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối DNTW gắn với việc thực hiện các quy định, các kết luận của Hội nghị TW4, khóa XIII của Đảng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sát với tình hình thực tế của Đảng bộ Tổng công ty. Việc tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng thành phần, đúng theo yêu cầu. Việc triển khai các chỉ đạo của Đảng ủy Khối và chế độ thông tin báo cáo được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Nhờ đó, các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai có kế hoạch, chỉ tiêu rõ ràng ở từng cấp ủy Đảng. 

Bên cạnh đó, Đảng uỷ TCT tập trung sửa đổi Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ và các cấp ủy trực thuộc; rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản, quy chế, quy định về công tác xây dựng Đảng theo các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW. Triển khai thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước. Triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty và cấp ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030. 

Công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng viên được chú trọng, đảm bảo cả về chất và lượng, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022 về phát triển Đảng viên (kết nạp 95 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 119% chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022).

Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được quan tâm, nâng cao chất lượng, đảm bảo đúng theo quy định của Điều lệ Đảng. Công tác dân vận được quan tâm, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên, người lao động của Tổng công ty. Lãnh đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên tiếp tục phát huy tốt vai trò của tổ chức trong việc giám sát và phản biện, góp ý xây dựng Đảng và đồng hành
cùng sự phát triển của Tổng công ty.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Mục tiêu trở thành Tập đoàn Công nghệ hàng đầu Việt Nam

Sau phần báo cáo về công tác triển khai các chỉ thị của Đảng, đồng chí Nguyễn Hồng Hiển trình bày tại hội nghị về định hướng, chiến lược trong giai đoạn tiếp theo của MobiFone. Từ tổng quan chung xu hướng trên thế giới, các công ty viễn thông Việt Nam, các nhận định về kinh tế năm 2023 và các năm tiếp theo,  đánh giá hiện trạng của MobiFone, Chủ tịch HĐTV MobiFone cũng phân tích điểm mạnh, điểm yếu cùng các cơ hội và thách thức trong quá trình thực hiện chiến lược mới của MobiFone giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn 2030. Chủ tịch HĐTV cũng nhấn mạnh trước sự sụt giảm của thị trường viễn thông, MobiFone sẽ đầu tư vào không gian mới. Tuy nhiên các sản phẩm dịch vụ mới sẽ cần đầu tư và hiệu quả không thể nhanh. Do vậy, trong giai đoạn đầu tư này, doanh thu có thể sụt giảm và MobiFone chấp nhận tạm lùi bước để tăng trưởng cho giai đoạn sau năm 2025.

Trong phần trình bày của mình, Chủ tịch HĐTV Nguyễn Hồng Hiển cũng đã nhấn mạnh tầm nhìn của MobiFone đến năm 2030 là trở thành nhà cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và hạ tầng số hàng đầu, qua đó tạo lập hệ sinh thái số cho khách hàng trong nước và quốc tế. Giá trị cốt lõi mà MobiFone xây dựng gồm 4 yếu tố: Thần tốc - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hiệu quả. Chiến lược phát triển của TCT Viễn thông MobiFone giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn 2030 sẽ được triển khai thông qua 5 trụ cột của dịch vụ số là khách hàng, sản phẩm, công nghệ, hoạt động và năng lực.

Sau phần báo cáo của đồng chí Nguyễn Hồng Hiển, đồng chí Tô Mạnh Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc MobiFone trình bày về tình hình SXKD của MobiFone và những khó khăn vướng mắc để hội nghị cùng thảo luận các giải pháp. Nhấn mạnh thị trường viễn thông trong nước đang trong giai đoạn bão hòa với tốc độ tăng trưởngdoanh thu suy giảm trong bối cảnh cạnh tranh giữa các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin ngày càng trở nên khốc liệt, Tổng giám đốc Tô Mạnh Cường cho biết MobiFone đã nỗ lực phấn đấu để duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ TCT, MobiFone đã thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; đảm bảo an toàn, chất lượng mạng lưới; thực hiện đầu tư, hiện đại hóa hệ thống cơ sở hạ tầng; nâng cấp mạng lõi và dịch vụ đảm bảo an toàn và điều kiện cho triển khai các dịch vụ mới (OCS, IMS, PCRF, IPBB); hoàn thành phát sóng 3.500 trạm 4G trên toàn mạng, đảm bảo vùng phủ và chất lượng dịch vụ data phục vụ khách hàng; mở rộng thử nghiệm thương mại 5G tại Huế, Nha Trang, Phú Quốc.

Mặt khác, MobiFone cũng tập trung chuyển đổi số nội bộ cho TCT nhằm tăng cường khả năng sản xuất kinh doanh trên 6 lĩnh vực: khách hàng, công nghệ, chiến lược, dữ liệu, quản trị điều hành và văn hóa. Đồng thời, MobiFone cũng đẩy mạnh việc chuyển đổi số cho xã hội thông qua việc tích cực tham gia công tác xây dựng nền tảng Chuyển đổi số Quốc gia. Theo đó, MobiFone được Bộ TTTT phê duyệt là Doanh nghiệp nòng cốt triển khai phát triển 15 nền tảng quốc gia. Tính tới hiện tại, MobiFone đã hoàn thành 11/15 nền tảng, đang tiếp tục phát triển 4 nền tảng còn lại.

Đặc biệt, MobiFone đang đẩy mạnh lĩnh vực không gian mới để bù đắp cho sự sụt giảm của viễn thông truyền thống. Các dịch vụ Make in MobiFone được hoàn thiện công nghệ, hoàn thiện tính năng để dần chuyển dịch thành các dịch vụ trọng yếu. MobiFone cũng đã và đang đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế: Triển khai các dự án cung cấp dịch vụ, giải pháp cho đối tượng khách hàng đặc biệt như Bộ Công an, các doanh nghiệp lớn như VinGroup, VTVCab; tham gia hợp tác với các tổ chức, liên minh quốc tế, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, có uy tín như Liên minh Bridge, Mitsubishi, NTT Docomo, Vodafone, AWS, BT, Willis…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty cũng thẳng thắn nhìn nhận kết quả đạt được còn rất nhiều khó khăn, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận có tỷ lệ thực hiện thấp so với kế hoạch và so với yêu cầu. Một số khoản mục doanh thu thực hiện thấp so với kế hoạch đã ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận của TCT. Nguyên nhân của việc thực hiện kế hoạch thấp bao gồm cả nguyên nhân khách quan do thị trường chưa hồi phục được như kỳ vọng cũng như nguyên nhân chủ quan do công tác lập kế hoạch.

Quyết tâm chiếm lĩnh không gian mới

Sau phần báo cáo, Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu phát biểu thảo luận các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc hiện tại và các giải pháp trong thời gian tới.
Từ các ý kiến chỉ đạo gợi mở, các ý kiến trao đổi, thảo luận, đồng chí Nguyễn Hồng Hiển – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV MobiFone khẳng định MobiFone đang đứng trước rất nhiều khó khăn thách thức. Mặc dù vậy, trong 10 năm qua MobiFone cũng đã ra mắt nhiều sản phẩm, dịch vụ chất lượng, khẳng định vị thế trên thị trường. Theo đồng chí Nguyễn Hồng Hiển, nếu tiếp tục đi đúng hướng, được đầu tư bài bản thì MobiFone sẽ tiến xa trong thời gian tới. 

Về hướng phát triển trong thời gian tới, Chủ tịch Nguyễn Hồng Hiển cho biết MobiFone đã xác định được các mục tiêu, thách thức và đã hợp tác với EY để thể chế hóa chiến lược phát triển và tầm nhìn đến năm 2030. Cùng với đó, MobiFone xác định cần điều chỉnh mô hình tổ chức, có sự tách biệt rạch ròi giữa phát triển dịch vụ truyền thống và phát triển không gian mới. Chủ tịch HĐTV cũng khẳng định quyết tâm chiếm lĩnh không gian mới, không thua kém đối thủ trên thị trường.

Mặt khác, MobiFone cũng sẽ thông qua hợp tác với các đối tác để đi tắt đón đầu, đuổi kịp đối thủ. Về việc tổ chức lại các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy TCT theo quy định số 87-QĐ/TW, Đảng ủy MobiFone xác định đây là việc phải làm. Do vậy, MobiFone kỳ vọng thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn của Đảng ủy Khối để thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Sau phần phát biểu của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV MobiFone, đồng chí Chu Đình Động - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối hoan nghênh Đảng ủy MobiFone đã nêu bật lên được các khó khăn vì như vậy đồng nghĩa với việc MobiFone đã có hướng đi phù hợp cho giai đoạn tiếp theo. 

Trong khi đó, đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Khối và đồng chí Lê Văn Châu - Phó bí thư Đảng ủy Khối đều cho rằng MobiFone cần tăng cường công tác xây dựng Đảng. Theo đồng chí Châu, Đảng ủy MobiFone cần dành 50% cho công tác xây dựng Đảng, đồng thời phải xây dựng kịch bản chi tiết, đầy đủ để điều hành công tác chuyên môn và nhiệm vụ chính trị. Đồng chí Phong cũng cho rằng MobiFone phải gắn các nội dung với nghị quyết và đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu, đồng thời báo cáo ngay với đơn vị chủ sở hữu, đề xuất được điều chỉnh kế hoạch SXKD trong tình hình thực tế khó khăn.

Phát biểu chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng chí Hoàng Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối đồng tình với chiến lược phát triển của MobiFone và nhấn mạnh Ban Thường vụ Đảng ủy cần bàn bạc cụ thể để sớm kiện toàn, thống nhất, đồng bộ cấp ủy cũng như lãnh đạo quản lý.
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận những kết quả mà Đảng ủy MobiFone đã làm được, đặc biệt là Đảng ủy MobiFone đã nỗ lực tìm tòi hướng đi mới, nghiên cứu thực tiễn từ xuất phát điểm của mình, tìm ra sản phẩm dịch vụ mới để tránh xung đột với đối thủ.

Về công việc thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy MobiFone tiếp thu nghiêm túc tinh thần chỉ đạo cũng như ý kiến cụ thể của các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy Khối. Đồng thời, nhấn mạnh việc MobiFone phải làm lại với Ủy ban Quản lý Vốn nhà nước và Bộ Thông tin Truyền thông về các vấn đề chuyên môn. Đồng chí Nguyễn Long Hải cũng khẳng định Đảng ủy Khối sẽ luôn hỗ trợ các nỗ lực đổi mới sáng tạo của TCT.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Hồng Hiển khẳng định Đảng ủy MobiFone sẽ cụ thể hóa các chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối thành các nội dung hành động cụ thể. Theo đó, Đảng ủy MobiFone sẽ chú trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xem công tác xây dựng Đảng là một nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV MobiFone cũng hứa với các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối, Đảng ủy TCT sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy hơn nữa nguyên tắc tập trung dân chủ; chú trọng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của Đảng ủy Khối và các cơ quan cấp trên giao cho TCT.

Thu Quỳnh
Thay đổi chu kỳ cước, quyền lợi của khách hàng MobiFone có được đảm bảo?
Thay đổi chu kỳ cước, quyền lợi của khách hàng MobiFone có được đảm bảo?

Nhiều khách hàng sử dụng gói thuê bao trả sau của nhà mạng MobiFone bỗng dưng tháng này (tháng 11/2022) bị báo cước gấp đôi so với các tháng trước đó. Nguyên nhân là từ tháng 10/2022, MobiFone có sự điều chỉnh tính cước dịch vụ di động trả sau theo chu kỳ cước mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN