Những ai phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp?

Bạn đọc hỏi: Theo quy định hiện hành, những ai phải tham gia bảo hiểm (BH) thất nghiệp? Sau khi tuyển dụng lao động mới, doanh nghiệp có phải mua ngay BH thất nghiệp cho người lao động không?

Chú thích ảnh
Tư vấn giải quyết thủ tục bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Ảnh: XM.

Đối tượng bắt buộc tham gia BH thất nghiệp đã được quy định cụ thể tại Điều 43 Luật Việc làm. Cụ thể:

1. Người lao động (NLĐ) phải tham gia BH thất nghiệp khi làm việc theo Hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc HĐ làm việc như sau: HĐLĐ hoặc HĐ làm việc không xác định thời hạn; HĐLĐ hoặc HĐ làm việc xác định thời hạn; HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

Trong trường hợp NLĐ giao kết và đang thực hiện nhiều HĐLĐ quy định tại khoản này thì NLĐ và người sử dụng LĐ của HĐLĐ giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia BH thất nghiệp.

2. NLĐ theo quy định tại khoản 1 Điều này đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia BH thất nghiệp.

3. Người sử dụng LĐ tham gia BH thất nghiệp bao gồm: Cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức chính trị xã hội -  nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng LĐ theo HĐ làm việc hoặc HĐLĐ quy định tại khoản 1 Điều này.

Về việc tham gia BH thất nghiệp, Khoản 1 Điều 44 Luật Việc làm quy định: Người sử dụng LĐ phải tham gia BH thất nghiệp cho NLĐ tại tổ chức BHXH trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày HĐLĐ hoặc HĐ làm việc có hiệu lực.

XM/Báo Tin tức
Chuẩn hóa và hiện đại hệ thống thanh tra BHXH
Chuẩn hóa và hiện đại hệ thống thanh tra BHXH

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam chuẩn hóa và hiện đại hóa hệ thống thanh tra thông qua thống nhất dùng phần mềm nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra và nâng cao kỹ năng trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN