Chung sức, đồng lòng xây dựng Vị Xuyên giàu đẹp, văn minh

Với vị trí là một huyện động lực nằm ở vùng thấp của tỉnh Hà Giang, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ huyện Vị Xuyên đã bám sát chủ đề Đại hội XXII của Đảng bộ huyện là: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hội nhập, phát huy mọi nguồn lực để phát triển bền vững”.

Lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Hà Giang thăm Trung tâm Điều khiển - Nhà máy quặng vê viên, KCN Bình Vàng (Vị Xuyên). Ảnh: Minh Tâm


Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, đồng thời nêu cao truyền thống cách mạng của một huyện biên giới Anh hùng, đồng bào các dân tộc có tinh thần đoàn kết, cần cù, lao động sáng tạo, tranh thủ sự giúp đỡ đầu tư từ bên ngoài đề xây dựng quê hương, xóa đói giảm nghèo.

Nhiệm kỳ qua, trong tổng số 52 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra, đến nay đã có 49 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết. Nền kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá trên cơ sở 4 đổi mới, 8 đột phá, 15 chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra. Sản xuất nông nghiệp đã có những bước đột phá phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa.

Thương mại - dịch vụ từng bước phát triển có hiệu quả. Văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục - đào tạo phát triển nhanh mang tính toàn diện hơn. Giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc được bảo tồn và phát triển.

Các cấp ủy đảng, chính quyền đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, khai thác mọi nguồn lực để xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và dạy nghề cho người lao động. Công tác quốc phòng - an ninh được bảo đảm, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đổi mới rõ nét, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng.

Để có được những thành tựu trên, Đảng bộ huyện Vị Xuyên luôn coi trọng đổi mới nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, từ việc ra Nghị quyết đến việc tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện đã xây dựng được 13 Đề án để cụ thể hóa 4 đổi mới 8 đột phá, 15 chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy Hà Giang; ban hành 26 nghị quyết, trong đó có 10 nghị quyết chuyên đề tập trung vào công tác lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện những vấn đề cụ thể ở địa phương.

Đặc biệt Đảng bộ Vị Xuyên đã đưa nội dung việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, coi đây là giải pháp quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Kết hợp chặt chẽ với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang “Về đổi mới phong cách, lề lối làm việc”, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, các địa phương.

Sự thành công đó của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vị Xuyên còn có sự đổi mới về lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; dám nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh khuyết điểm, không bao che khuyết điểm... qua đó đã tạo được uy tín, lòng tin của nhân dân với Đảng.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ huyện Vị Xuyên không phải không có những khó khăn thách thức lớn. Hiện nay, chất lượng nguồn lực của huyện còn thấp, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, huy động các nguồn lực còn hạn chế. Kinh tế nông - lâm nghiệp còn chiếm tỷ trọng lớn; quy mô công nghiệp còn nhỏ...

Với chủ đề Đại hội XXIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Vị Xuyên là: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, truyền thống đoàn kết; khai thác tiềm năng, thế mạnh, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng Vị Xuyên phát triển nhanh và bền vững”. Đại hội nhiệm kỳ tới tiếp tục đề ra 3 nội dung đột phá, 6 chương trình trọng tâm, 24 chỉ tiêu chủ yếu sẽ là những mục tiêu và động lực mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Vị Xuyên đang xốc tới.

Vị Xuyên đẩy nhanh xóa đói giảm nghèo

Chúng tôi về Vị Xuyên vào những ngày đầu tháng 6, trong không khí tưng bừng, phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc đang đẩy mạnh các phong trào thi đua, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đây là huyện được Tỉnh ủy Hà Giang chọn làm Đại hội điểm đầu tiên cấp huyện của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cùng với sự nỗ lực phấn đấu vượt lên mọi khó khăn, không cam chịu đói nghèo, lạc hậu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc, Vị Xuyên đã trở thành một huyện khá, có nhiều năng động, sáng tạo, đột phá trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội... thu được những thành tựu đáng kể.

Chè - cây mũi nhọn trong phát triển kinh tế của huyện Vị Xuyên, sản phẩm chè đã được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới. Ảnh: Thân Văn Hải


Mặc dù đang bận rộn công việc chuẩn bị cho Đại hội, nhưng ông Lương Văn Đoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên vẫn dành thời gian tiếp nhà báo. Trao đổi với chúng tôi về một số lĩnh vực cơ bản, ông Lương Văn Đoàn cho biết: Thực hiện 4 đổi mới, 8 đột phá, 15 chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy Hà Giang trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đại hội XXII Đảng bộ huyện Vị Xuyên đã đề ra 8 Đề án và các cơ chế hỗ trợ, huy động mọi nguồn lực để cụ thể hóa chương trình của tỉnh, đã tạo sự chuyển biến rõ nét và đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Trước hết là nền kinh tế tăng trưởng khá nhanh, cơ cấu từng ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng sản xuất hàng hóa với năng suất, chất lượng hiệu quả. Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng 2,1 lần so giai đoạn 2006 - 2010. Thương mại - dịch vụ phát triển đa dạng; kinh tế biên mậu được chú trọng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 130 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay.

Hai xã Việt Lâm và Trung Thành đã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới với tổng nguồn vốn huy động đạt trên 140 tỷ đồng, trong đó vốn xã hội hóa gần 34 tỷ đồng. Đời sống của đồng bào các dân tộc trong huyện ngày một nâng cao, chất lượng cuộc sống tăng nhanh... Tỷ lệ giảm nghèo còn 15% (giảm 19,56% so năm 2010).

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, lĩnh vực văn hóa - xã hội luôn được Đảng bộ huyện quan tâm chú trọng. Đề án phát triển văn hóa gắn với du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử, địa chất, tâm linh đem lại hiệu quả rõ rệt. Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh, huyện đã đầu tư trên 7 tỷ đồng và huy động trên 1 tỷ đồng xây dựng làng văn hóa - du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới ở thôn Thanh Sơn, xã Thanh Thủy.

Công tác y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình 100% xã, thị trấn có bác sĩ luân phiên đến trực. Toàn huyện có 20/24 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 18%. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 1,4%... Chương trình giải quyết việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội giai đoạn 2011 - 2015 tính đến 2020, đã giải quyết việc làm cho 8.966 lao động trong nước và xuất khẩu. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%.

Chính sách dân tộc, tôn giáo, chăm sóc người có công được các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội thường xuyên quan tâm bảo đảm kịp thời đúng chính sách... Công tác tư pháp và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, lãng phí được các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả, góp phần ngăn chặn tệ nạn xã hội, tiêu cực và tham nhũng...

Để đạt được các mục tiêu trên, khó khăn đối với Vị Xuyên vẫn còn là thách thức ở phía trước. Nhưng thắng lợi của nhiệm kỳ qua chính là tiền đề, là động lực để huyện Vị Xuyên tự tin vững bước đi lên giành thắng lợi mới trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, xứng đáng với truyền thống của một huyện biên giới Anh hùng trong phát triển kinh tế ở một tỉnh miền núi biên giới địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.

Bước vào nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội Đảng bộ Vị Xuyên khóa XXIII đã nêu cao khẩu hiệu “Mỗi người hãy làm việc trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương Vị Xuyên giàu đẹp, văn minh”.

Trong 24 chỉ tiêu chủ yếu, Vị Xuyên đề ra chỉ tiêu thu ngân sách đạt 250 tỷ đồng, tăng gấp đôi so nhiệm kỳ trước. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 1.346 tỷ đồng.

Tỷ trọng giá trị chăn nuôi/giá trị sản xuất nông nghiệp chiếm 32%. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt 1.760 tỷ đồng. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 1,2%. Số lao động được tạo việc làm 2.000 lao động/năm.

Phấn đấu thêm 3 xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Số xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế 100%. Trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi còn 12%. Tỷ lệ hộ thoát nghèo hàng năm 2%. Tỷ lệ hộ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 100%.

Minh Tâm (TTXVN)
loading...
loading...

Vấn đề quan tâm

Phóng sự - Điều tra

Người tốt - Việc tốt

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản