Xử lý nghiêm hành vi kinh doanh xăng dầu kém chất lượng

Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, sẽ xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh xăng dầu kém chất lượng.(đọc thêm)