Xem sóng biển 3D vỗ giữa lòng thủ đô Seoul

Một công ty công nghệ ở Hàn Quốc đã thiết kế bảng quảng cáo 3D trông y như một chiếc bể khổng lồ có sóng biển vỗ như thật.(đọc thêm)