Vườn hoa Hàng Đậu sau cải tạo

Trước đây vườn hoa Hàng Đậu (Hà Nội) được biết đến là một trong những vườn hoa có nhiều cây xanh, nay đã bị bê tông hóa sau cải tạo.(đọc thêm)