Vỏ lãi – phương tiện giao thông đặc thù ở vùng sông nước miền Tây

Ai đã đến với miền Tây Nam Bộ, nơi có nhiều kênh rạch chằng chịt đều rất háo hức thưởng thức một lần ngồi trên vỏ lãi để cảm nhận phương tiện giao thông đặc thù này.(đọc thêm)