Việt Nam đã có 866 ca mắc COVID-19

Tính đến 6h ngày 12/8/2020, Việt Nam đã ghi nhận 866 ca mắc COVID-19. (đọc thêm)