Việt Nam đã có 370 ca mắc COVID-19

Tính đến 6h ngày 11/7/2020, Việt Nam đã ghi nhận 370 ca mắc COVID-19. (đọc thêm)