Việt Nam đã có 1.168 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 25/10/2020)

Tính đến 18h ngày 25/10/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.168 ca mắc COVID-19. (đọc thêm)