Video binh sĩ Israel dùng máy bắn đá phóng quả cầu lửa vào Liban

Binh sĩ Israel sử dụng máy bắn đá kiểu thời trung cổ để phóng những quả cầu lửa nhắm thẳng vào Liban.(đọc thêm)