Tràn lan vi phạm hành lang đê điều ở Hà Nội

Công tác bảo vệ đê điều, hành lang thoát lũ đã được quy định thành luật ban hành năm 2014 và sửa đổi bổ sung vào năm 2020, nhưng hiện nay, việc vi phạm pháp luật về đê điều vẫn diễn ra công khai, ngang nhiên với mức độ vi phạm ngày càng lớn.(đọc thêm)