Trải nghiệm vui xuân Quý Mão 2023: Sắc thái văn hoá Bắc Ninh

Ngày 28/1, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình Vui xuân Quý Mão 2023 - Sắc thái văn hoá Bắc Ninh.(đọc thêm)