Trả tiền để làm việc trực tuyến cùng người lạ khắp thế giới

Bạn không thể đến công sở nhưng bị mất tập trung khi làm việc tại nhà? Hãy thử mô hình "phòng tập công việc" nơi chẳng ai quen biết ai song lại đem đến hiệu quả bất ngờ. (đọc thêm)