Tổ chức lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại quận Ba Đình, Hà Nội

Chiều ngày 15/6, Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể thao quận Ba Đình, Đoàn Thanh niên quận Ba Đình (Hà Nội) đã tổ chức khai mạc lớp dạy bơi miễn phí cho 70 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn năm 2024.(đọc thêm)