Tiếp sức doanh nghiệp 'vượt bão'

Dịch COVID-19 tái bùng phát và lan rộng ra các địa phương từ cuối tháng 4/2021 đến nay khiến các doanh nghiệp thêm một lần nữa lại phải đối mặt với  rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, các giải pháp hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành từ năm 2020 tuy đã phát huy những tác dụng nhưng do triển khai chưa đồng đều nên chưa thực sự tạo động lực phát triển cho doanh nghiệp. Hơn lúc nào hết, cộng đồng doanh nghiệp đang mong đợi các chính sách hỗ trợ “đúng, trúng, đủ” và mang tính dài hạn để có thể vượt qua được "cơn bão" mang tên COVID-19.(đọc thêm)