Thuốc lá điện tử tấn công giới trẻ

Tỷ lệ hút thuốc lá điện tử trong thanh, thiếu niên đang ngày càng gia tăng, đặc biệt ở nhóm tuổi 15-24. (đọc thêm)