Thanh niên xung kích trên 'mặt trận' nông thôn mới

Cụ thể hóa phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, năm 2011, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã nhanh chóng phát động phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”. Trải qua gần 10 năm lan tỏa, phong trào đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ, cổ vũ thanh niên giữ vai trò tiên phong, hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới.(đọc thêm)