Sức mạnh siêu trực thăng lưỡng thể V-280 vừa thắng thầu tỉ đô của quân đội Mỹ

Là một thiết kế lai giữa trực thăng và máy bay cánh cố định, V-280 có thể bay với tốc độ 555km/h, phạm vi chiến đấu đạt 1.400km và tầm hoạt động 3.900 km. (đọc thêm)