Sinh viên Đà Nẵng nhường ký túc xá làm nơi cách ly

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) đã quyết định vận động sinh viên chuyển sang ở khu vực khác, nhường phòng cho nhiệm vụ phòng, chống dịch. (đọc thêm)