Sắt son lời thề giữ biển

Trước lúc hy sinh ngày 14/3/1988, Thiếu úy Trần Văn Phương - Phó Chỉ huy trưởng đá Gạc Ma đã hô vang lời thề giữ đảo “Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo. Hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ truyền thống của Quân chủng Hải quân anh hùng”. Lời thề ấy luôn là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho những chiến sĩ Trường Sa hôm nay và mai sau.(đọc thêm)