Sẵn sàng lên đường khi ‘Tổ quốc gọi tên mình’

Chỉ còn một ngày nữa, gia đình ông Dũng sẽ tiễn chân con trai cả là anh Đỗ Quang Trung, một đảng viên trẻ vừa tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ...(đọc thêm)