Rừng trúc thu nhỏ mới lạ giữa lòng Hà Nội

Dự án trồng 7.500 cây trúc và cải tạo vườn hồ Trúc Bạch (Hà Nội) được triển khai vào khoảng tháng 12/2023, đến nay công trình cơ bản đã hoàn thành, mang đến diện mạo tươi mới hơn cho khu vực Hồ Tây.(đọc thêm)