Quan tài nấm biến thi thể thành chất dưỡng cây

Với quan tài làm từ nấm, thi thể người chết có thể rút ngắn thời gian phân hủy từ hơn 10 năm xuống chỉ còn 2-3 năm.(đọc thêm)