Phát huy sự sáng tạo thiết bị đào tạo tự làm từ các trường cao đẳng, trung cấp

Duy trì và phát huy phong trào sáng tạo thiết bị đào tạo tự làm từ cơ sở để giúp sinh viên, học sinh nhanh chóng nắm bắt kiến thức, thực hành trên thực tế đang được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (cao đẳng, trung cấp) triển khai.(đọc thêm)