Nông dân Nam Định đeo đèn cấy lúa giữa đêm tránh nắng nóng gay gắt

Để tránh nắng nóng, người dân Nam Định tranh thủ cấy lúa Hè Thu vào khoảng thời gian từ đêm khuya đến sáng sớm để đảm bảo đúng lịch thời vụ. (đọc thêm)