Nỗ lực gỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam - Bài 1: Coi trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức

Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (khai thác IUU); đồng thời, tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân là một trong những biện pháp tích cực được lực lượng Cảnh sát biển triển khai quyết liệt.(đọc thêm)