Nỗ lực cứu trợ người dân vùng lũ

Nhiều đoàn cứu trợ đang nỗ lực chuyển những suất quà gồm thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân vùng lũ tại Hà Tĩnh và Quảng Bình.(đọc thêm)