Niềm tin và ước vọng phát triển

Một mùa Xuân mới đang về, lan tỏa khắp phố phường, thôn xóm trên dải đất hình chữ S thân yêu. Mùa Xuân dâng Đảng trọn niềm tin, mùa Xuân của đất nước hòa bình, đổi mới và phát triển, nhân dân ấm no, hạnh phúc. (đọc thêm)