Những quán cơm 2 ngàn đồng cứu cánh người nghèo

Xuất phát từ sự yêu thương cộng đồng, những người làm thiện nguyện ở TP Vinh (Nghệ An) đã mở những quán cơm 2 ngàn đồng góp phần chia sẻ, giúp đỡ các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện, lao động gặp khó khăn trên địa bàn.(đọc thêm)