Những bức ảnh thay đổi cái nhìn về lịch sử

Nhiều bức ảnh lịch sử là minh chứng cho thấy có những thứ tưởng chửng chỉ mới phát triển thời gian gần đây đã tồn tại từ 80 - 100 năm trước và nhiều điều dường như khá bình thường ở thời hiện đại lại là cuộc cách mạng trong quá khứ.(đọc thêm)