Nhân dân Thủ đô hướng về Đại hội

Vinh dự là nơi diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhân dân Thủ đô Hà Nội đã hướng về Đại hội, bày tỏ tình cảm thông qua những hành động, việc làm ý nghĩa.(đọc thêm)